Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ


 
Μέ περισσή λαμπρότητα ἐτελέσθη σήμερα 12η Δεκεμβρίου 2011 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου, διαρκούσης τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου Φλεβάρη.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος πρός τόν π. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη κι ἐμεγάλωσε εἰς τήν Σάμον καί εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τόν προέτρεψε πατρικῶς νά μιμηθεῖ τόν τρόπον τῆς ζωῆς τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἁγίου Σπυρίδωνος, τήν ἁπλότητα, ἀλλά καί τήν δύναμιν τῆς πίστεώς του, τήν ἀγάπην καί τόν ζῆλον του πρός τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, εὐχόμενος νά ἀναδειχθεῖ συνεργός ἐν Κυρίῳ εἰς τήν ἱεραποστολικήν ζωήν καί δρᾶσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν.