Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Η ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ.


Με επιτυχία λειτούργησαν και το φετινό καλοκαίρι οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως μας Σάμου και Ικαρίας στις εγκαταστάσεις της Ζωοδόχου Πηγής Κότσικα. Η γραφική περιοχή του Κότσικα από 1η Ιουλίου έως 31 Ιουλίου, πλημμύρισε από τις παιδικές και νεανικές φωνές, από τον ενθουσιασμό και τη ζωντάνια των παιδιών και των νέων των ακριτικών μας νησιών.
Υπό την σκέπη της Παναγίας μας και την ανύστακτη φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ Ευσεβίου, πάνω από 350 κατασκηνωτές και 40 στελέχη, που διακόνησαν με ενθουσιασμό και ανιδιοτέλεια στις τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους, έζησαν την χαρά των καλοκαιρινών διακοπών με μια ποικιλία ψυχαγωγίας και πνευματικών δραστηριοτήτων. Κάθε ημέρα της Κατασκήνωσης αποτέλεσε για όλους όσοι συμμετείχαν, μια ανεπανάληπτη εμπειρία και ευκαιρία για βαθύτερη βίωση της εκκλησιαστικής ζωής.
Ο Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος επισκέφθηκε την Κατασκήνωση και κατά την διάρκεια των τεσσάρων κατασκηνωτικών περιόδων, τέλεσε τους Αγιασμούς, παρακολούθησε τις εορτές λήξεως των περιόδων, ομίλησε πνευματικά στους κατασκηνωτές και ευχαρίστησε τους Αρχηγούς, τα Στελέχη και όσους διακόνησαν στην Κατασκήνωση για την ανιδιοτελή προσφορά τους καθώς και τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην μέριμνα της Τοπικής Εκκλησίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.


Τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση τό ἱερώτατο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καθώς σήμερα ἑορτάζουμε τήν Κοίμησή της καί τήν μετ’ αὐτήν μετάστασή της στούς Οὐρανούς, ἡ ἐναλλάξ τέλεση τῶν δύο παρακλητικῶν κανόνων αὐτές τίς ἡμέρες ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους μας, πώς ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη σύμμαχος τῆς ζωῆς μας, ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός στούς εἰρηνικούς πολέμους, πού διεξάγουμε στή ζωή μας, ἐναντίον τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας, ὄχι μόνο γιά νά ζήσουμε, ἀλλά τελευταία καί γιά νά ἐπιβιώσουμε. Ἡ Παναγία μας ἀποτελεῖ γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κάθε ἐποχῆς τήν καταφυγή, τήν προστασία καί τήν ἀμετάθετη ἐλπίδα του.
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στίς δύσκολες στιγμές τοῦ Πάθους, λίγο πρίν ὡς ἄνθρωπος ἐκπνεύσει, ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ ἐμπιστεύθηκε στήν Παναγία μας τόν ἠγαπημένο μαθητή Του Ἰωάννη καί στό πρόσωπό του, ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Κατέστησε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τήν Παναγία Μητέρα Του, Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Καθώς ὁ ἴδιος Χριστός εἶναι ὁ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ῥωμ. η΄26) συνεπῶς ἡ Παναγία Μητέρα Του εἶναι Μητέρα μας καί ἐμεῖς παιδιά της.
Ἀπό τίς Εὐαγγελικές διηγήσεις μάλιστα, ἀλλά καί ἀπό πολλά κείμενα τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεώς μας τῶν ἀποστολικῶν ἀκόμη χρόνων ἀντιλαμβανόμαστε, πώς ἡ Παναγίας μας ὄντως ἀποτελοῦσε τήν καταφυγή, τό στήριγμα, τήν ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν, καθώς μέ τήν δυνατή προσευχή της, τό ἁπλό της λόγο καί κυρίως μέ τήν σιγή τῆς διακριτικῆς της παρουσίας ἐνίσχυε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα καί καθιστοῦσε φανερή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μάλιστα γιά νά στερεώσει αὐτήν τήν ἀλήθεια στήν καρδιά καί τήν πίστη ὅλων μας συνεκάλεσε τό 431μ.Χ. στήν Ἔφεσο τήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία διεκήρυξε στήν Οἰκουμένη, πώς πραγματικά ἡ Παναγία μας συνέλαβε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ἐγέννησε τόν Θεόν, τόν Κυριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἔναντι ὅλων ἐκείνων τῶν αἱρετικῶν, παλαιοτέρων καί νεωτέρων, πού  ἀμφισβητοῦν τήν σπουδαιότητα τοῦ προσώπου τῆς Θεομήτορος καί τήν μεγαλειώδη προσφορά της στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ἔτσι μέ τό πέρασμα τῶν αἰώνων οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διά στόματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀποδίδουμε στήν Παναγία, δόξα καί ὕμνο ἐπειδή κατέχει «τά δευτερεία τῆς Ἁγίας Τριάδος» θεωρούμενη ὡς «ἡ μετά Θεόν θεός» Γι’ αὐτό καί στίς ἐκτενεῖς δεήσεις μας, ἀλλά καί μετά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων ἀναφερόμαστε στό πανάγιο Πρόσωπο τῆς Ἀχράντου Ὑπερευλογημένης Ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀναγνωρίζοντας τήν θέση της ὡς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί Βασίλισσας τοῦ παντός καί ζητώντας τήν πρεσβεία καί τήν προστασία της.
Οἱ αἰῶνες πέρασαν, οἱ καιροί ἄλλαξαν, οἱ ἄνθρωποι διαφοροποιηθήκαμε, οἱ καταστάσεις τῆς ζωῆς μᾶλλον ὀξύνθηκαν τό πρόσωπον τῆς Παναγίας μας ὅμως ἔμεινε ἀναλλοίωτο καί οἱ μεσιτεῖες καί οἱ πρεσβεῖες της στόν Κύριό μας καί Υἱό της δέν ἐξέλιπαν!

Ἀγαπητοί μου,
Ἄς ζητήσουμε καί σήμερα τήν μεσιτεία τῆς Παναγίας μας. Ἄς κινήσουμε τήν καρδιά μας πρός ὑμνολογία τού τιμιωτάτου προσώπου Της, λαμβάνοντας ἀπόφαση νά καθαρίσουμε τήν νοοτροπία μας ἀπό τόν ἐκκοσμικευμένο τρόπο ζωῆς, πού μᾶς ὁδήγησε στή σύγχρονη δυσχέρεια.
Ἀς ἱκετεύσουμε τήν Παναγία μας νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά ἐμᾶς, γιά τή ζωή καί τήν σωτηρία μας, διότι Ἐκεῖνος σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς ζωή καί σωτηρία.
Παράλληλα ἀς συνοδεύσουμε τήν ἱκεσία μας αὐτή μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία μας, μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησή μας, μέ τά καλά μας ἔργα καί τήν φιλανθρωπία μας καί κυρίως μέ τόν ἐκκλησιασμό μας καί τήν συχνή θεία Κοινωνία.
Αὐτές εἶναι οἱ καλύτερες προϋποθέσεις γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή μας καί νά λάβουμε τήν χάρη τοῦ Κυρίου μας ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος, βοηθώντας ἑαυτούς και ἀλλήλους στίς δύσκολες στιγμές, πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα!
Ἡ Παναγία σκέπη, βοηθός καί ἀντίληψις γιά ὅλους!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Η Σάμος εόρτασε τους Αγίους της.Η Ιερά Μητρόπολις Σάμου Ικαρίας και Κορσεών, με ιδιαίτερη λαμπρότητα εόρτασε και φέτος για 16η χρονιά την ιερά μνήμη των εν Σάμω διαλαμψάντων Αγίων, Λέοντος, Ερμογένους και Ηρακλείου, των επισκόπων Σάμου, Λέοντος, Θεοδώρου και Γρηγορίου των στρατιωτικών μαρτύρων, του νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Χώρας Σάμου και εν Εφέσω αθλήσαντος, και του Οσίου Παύλου του Λατρινού.
Το Σάββατο 3 Αυγούστου τελέσθηκε πανηγυρικός Αρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σάμου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσεβίου και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η λιτάνευσις των Ιερών Λειψάνων και των Ιερών Εικόνων στην παραλιακή Λεωφόρο της πόλεως και Αρτοκλασία και θείον κήρυγμα υπό του Σεβασμιωτάτου στην πλατεία Πυθαγόρα. Εντυπωσιακή υπήρξε η πάνδημος συμμετοχή των πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό Ναό αλλά και την πλατεία Πυθαγόρα, όπου κατέληξε η ιερά Λιτανεία.
Την Αγιώνυμο ημέρα, Κυριακή 4 Αυγούστου το πρωί, τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σάμου, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στο τέλος της οποίας τελέσθηκε τρισάγιο εις μνήμην των ψυχών των Απανταχού της γης  Σαμίων πατέρων και αδελφών μας καθώς έχει καθιερωθεί η Κυριακή των Σαμίων Αγίων να είναι αφιερωμένη στους αποδήμους Σαμίους. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας απένειμε την ανώτερη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως στον Σάμιο Εντιμολογιώτατον κ. Εμμανουήλ Βαρβούνην καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Άρχοντα Προστάτη των Γραμμάτων του Οικουμενικού Θρόνου, συγγραφέα, ιστορικό, μελετητή της Λαογραφίας και Διευθυντή του Κέντρου Εκκλησιαστικών, Ιστορικών καί Πολιτισμικών μελετών ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την συνεισφορά του στην ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Αγιολογίας της Σάμου. Κατόπιν επακολούθησε μικρή δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας προς τιμή των παρισταμένων Απανταχού της γής  Σαμίων.
Σύσσωμες οι Αρχές και οι φορείς του Νησιού και πλήθος ευσεβών χριστιανών συμμετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις επιτελώντας χρέος ιερό και αποδίδοντας την οφειλομένη τιμή και ευγνωμοσύνη στους  Εφόρους και Πνευματικούς Προστάτες του ακριτικού Νησιού μας. 

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.       
     Αγαπητά μου παιδιά,

            Αποτελεί παλαιά παράδοση του Γένους μας, σε ώρες κρίσιμες και οριακές, ώρες πολέμων και εθνικών κινδύνων, ο λαός μας να στρέφει το βλέμμα προς τον ουρανό και να εναποθέτει την πίστη και την ελπίδα του στον Κύριό μας, και στην Υπέρμαχο Στρατηγό, την Θεοτόκο Μαρία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821, ήδη από την έναρξή του, είχε εναποτεθεί στην πρόνοια του Θεού, όταν ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εμψύχωνε τους αγωνιστές του λέγοντας πως ο Θεός είχε υπογράψει την ελευθερία της Ελλάδος, και δεν μπορούσε να πάρει πίσω την υπογραφή του. Το διφυές του αγώνα του 1821 και στη Σάμο, ακριβώς όπως και στην υπόλοιπη αγωνιζόμενη Ελλάδα, διακήρυσσε και ο Σάμιος βάρδος του αγώνα, ο Τυρταίος της Σάμου Γεώργιος Κλεάνθης, όταν έγραφε : «Για του Χριστού την πίστη την αγία, και της πατρίδος την ελευθερία, γι’ αυτά τα δύο πολεμώ».
           Δεν είναι λοιπόν παράξενο το ότι εκείνον τον σημαδιακό Αύγουστο του 1824, όταν ο οθωμανικός στόλος έπλεε προς την επαναστατημένη Σάμο με σκοπό να την υποτάξει, να την εξανδραποδίσει και να την ερημώσει, οι Σάμιοι, έχοντες επικεφαλής αρχηγό ανδρείο, πολυμήχανο και βαθύτατα θρησκευόμενο, τον Λογοθέτη Λυκούργο, προς τον Σωτήρα Χριστό έστρεψαν την σκέψη και τις ικεσίες τους, παρακαλώντας για την σωτηρία του νησιού τους. Και ο Κύριός μας, βλέποντας το δίκαιο του αγώνα και επιβραβεύοντας το «νομίμως αθλήσθαι», ανταποκρίθηκε στις παρακλήσεις τους. Φώτισε τον Λογοθέτη και τους οπλαρχηγούς του να εκπονήσουν σχέδιο αμύνης μεγαλοφυές. Θέριεψε στα στήθη των πολεμιστών την φλόγα της ελευθερίας. Ενδυνάμωσε τους υπερασπιστές του νησιού με θαυμαστά γεγονότα. Ενίσχυσε τον σαμιακό κλήρο, που είχε στην κορυφή του Αρχιερέα ανδρείο και τολμητή, τον Αρχιεπίσκοπο Σάμου και Ικαρίας Κύριλλο τον Αγραφιώτη, ώστε στην πρώτη γραμμή της μάχης να στηρίζει πνευματικά και ηθικά τον αγώνα, αλλά και σφυρηλάτησε την ομόνοια των Ελληνικών δυνάμεων, που με τον ελληνικό στόλο έσπευσαν στην βοήθεια του νησιού μας.