Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΝΑΙ: www.imsamou.gr

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥΜέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά νά ὑπενθυμίσει σέ ὅλους τούς Σαμίους τήν διέλευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τό νησί μας, κατά τήν τρίτη Ἀποστολική Περιοδεία («παρεβάλομεν εἰς Σάμον», Πραξ.κεφ.20,στ.15), θά τελέσει ὑπαίθριο πανηγυρικό Ἑσπερινό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου ὄπισθεν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἀπέναντι τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν Δευτερα 29 Ἰουνίου καί ὥρα 19.00μ.μ.
Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό θά ψάλλει χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ.Γεωργίου Ἀγγελινάρα. Στήν κατανυκτική, αὐτή, λατρευτική ἐκδήλωση ὀφείλουμε νά δώσουμε τό παρόν, ὥστε νά ἐκζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία.


Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας εόρτασε την ιερά μνήμη του ενδόξου ιερομάρτυρος Ευσεβίου επισκόπου Σαμοσάτων και τα ονομαστήρια του σεπτού Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Ευσεβίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια θεοφιλούς ποιμαντορίας στην Ιερά Μητρόπολη.
Το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσεβίου, στο Παλαιό Καρλόβασι Σάμου, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Σάμου και Ικαρίας κ, Ευσεβίου και του Θεοφ. Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της νήσου και πλήθους πιστών, οι οποίοι παρευρίσκοντο στην ακολουθία του Εσπερινού.

Ανήμερα της εορτής, Δευτέρα 22 Ιουνίου, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Βαθέος Σάμου πολύ Αρχιερατική Θεία Λειτουργία συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σάμου & Ικαρίας κ. Ευσεβίου, Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και του Θεοφ. Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Ο εορτάζων Μητροπολίτης κ. Ευσέβιος ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς για την παρουσία του στους φετινούς εορτασμούς, το σύνολο των αρχόντων για την τιμητική τους παρουσία αλλά και για την εποικοδομητική συνεργασία τους, τους ιερείς και τα μοναχικά τάγματα τοπικής Εκκλησίας και τον ευλογημένο λαό προς τον οποίο ζήτησε την αδιάκοπη προσευχητική συμπαράσταση.Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΤήν  Δευτέρα 22  Ἰ­ου­νίου 2015, ἑ­ορτή τοῦ Ἁ­γίου ἐν­δό­ξου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου Ἐ­πι­σκό­που Σα­μο­σά­των, ἄ­γει τά ὀ­νο­μα­στή­ριά του ὁ σε­πτός Ποι­με­νάρ­χης μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Σά­μου καί Ἰ­κα­ρίας κ.κ.Εὐ­σέ­βιος.
Τό πρό­γραμμα τῶν λα­τρευ­τι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σεων, οἱ ὁ­ποῖες θά τε­λε­σθοῦν ἐπί τῆ εὐ­και­ρία τῶν σε­πτῶν Ὀ­νο­μα­στη­ρίων καί τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν θεοφιλοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ. Εὐ­σε­βίου ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

Τήν Κυριακή 21ην Ἰ­ου­νίου 2015 καί ὥρα 19.00 μ.μ.
Πολυαρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός εἰς τό πα­ρεκ­κλή­σιον τοῦ Ἁ­γίου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου, στό Πα­λαιό Καρ­λό­βασι.

Τήν Δευτέρα 22αν Ἰ­ου­νίου 2015
Ἀρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ­ερόν Ναόν τοῦ Ἁ­γίου Σπυ­ρί­δω­νος Σά­μου.

Μετά τό πέ­ρας τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, ὁ ἑ­ορ­τα­ζόμενος Ποι­με­νάρ­χης μας θά δε­χθεῖ τίς εὐ­χές τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τῶν Ἀρ­χῶν, τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Συμ­βου­λίων καί Ἐ­πι­τρο­πῶν, κα­θώς καί τῶν εὐ­σε­βῶν χρι­στι­α­νῶν στό ἰ­δι­αί­τε­ρον γρα­φεῖον Του, εἰς τό Μη­τρο­πο­λι­τικόν Μέ­γαρον (ὁ­δός 28ης Ὀ­κτω­βρίου 4, Σά­μος), μέ­χρι τῆς 13.00μ.μ. Τίς ἀ­πο­γευ­μα­τι­νές ὧ­ρες ἀπό 17.30μ.μ. ἕως 20.30μ.μ.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Λήξη Κατηχητικών Συνάξεων. 


Για  την φε­τινή ι­ε­ρα­πο­στο­λική χρο­νιά, των Ενοριακών Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Σά­μου καί Ι­κα­ρίας, πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε η λήξη.

Τα μέλη των Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων, πού λει­τούρ­γη­σαν στίς Ε­νο­ρίες του Βα­θέος, εξέδραμαν στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως στον  Κότσικα και από τις ενορίες Καρλοβάσου στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Καρλοβάσου. Όλα τα παιδιά είχαν την ευ­και­ρία νά συ­νο­μι­λή­σουν μέ τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη μας κ.κ. Ευ­σέ­βιο, νά α­κού­σουν τίς πα­τρι­κές του νου­θε­σίες, να ξεναγηθούν στους χώρους της Ιεράς Μονής και  της κατασκήνωσης καθώς  και  στους σύγχρονους χώρους αθλοπαιδιών, τέλος όλοι  να περάσουν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού στο υπέροχο αυτό φυσικό περιβάλλον. Στο τέλος έλαβαν ευλογίες ανανεώνοντας το ραντεβού με τις περιόδους λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

Το Περιοδικό μας. Τεύχος: Μαρτίου - Απριλίου 2015


Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Προσευχή ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελληνίων ἘξετάσεωνὍπως εἶναι γνωστό στίς 18 Μαίου ἀρχίζουν οἱ Πανελλήνιες καί οἱ Προαγωγικές Ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος καί οἱ Ἱερεῖς μας δείχνοντας ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον τους πρός τά παιδιά μας πού διαγωνίζονται καί τούς γονεῖς πού ἀγωνιοῦν, μαζί μέ τίς εὐχές τους θά ἀναπέμψουν εἰδική δέηση ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τῆς τοπικῆς μας Εκκλησίας, τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2015 στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.
Παρακαλοῦμε γιά τήν συμμετοχή καί τήν συμπροσευχή σας.