Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΗΦΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.Ἡ ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολίς μας ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νήφωνος τοῦ Κοινοβιάρχου, τόσο στή Σάμο, ὅσο τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους.
Καί τοῦτο, διότι ὁ Ὅσιος φεύγοντας ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ἐξ ἀφορμῆς τῆς κολλυβαδικῆς ἔριδας διῆλθε κατά μίμησιν Χριστοῦ «εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας» (Βλ. Πραξ. ι, 38) τούς κατοίκους καί τῶν τριῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί ἀνήγειρε σ’ αὐτά μέ τούς λοιπούς Ὁσίους Κολλυβᾶδες Πατέρες τῆς ἀκολουθίας του τίς Ἱερές Μονές τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (τιμώμενη στόν Εὐαγγελισμό καί τήν Κοίμηση) στήν περιοχή Μαραθοκάμπου Σάμου, τήν Ἱερά Μονή Εὐαγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή Κουμαρᾶ Φούρνων καί ἀκολούθως τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Λευκάδα Ἁγίου Κηρύκου τῆς Ἰκαρίας, ὅπου καί γιά πολλά ετη ἐγκαταβίωσε, κι ἀπό ἐκεῖ ἀνεχώρησε γιά τήν Σκιάθο.
Μέ τήν εὐκαιρία λοιπόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ὁσίου Νήφωνος  τό Σάββατον 28 Δεκεμβρίου 2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσέβιος, ἐφέτος ἐλειτούργησε κατά σειράν στήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαραθοκάμπου, πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος Κτίτορος αὐτῆς.
Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία παρά τήν δυνατή βροχή συνέρευσε πλῆθος πιστῶν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε, ὅτι ἡ συμμετοχή ὅλων στήν θεία Λειτουργία, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Νήφωνος τοῦ Κοινοβιάρχου ἀποτελεῖ τήν ἐλαχίστη ἐποφειλομένη τιμή, σ’ Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἀφιέρωσε τήν ζωή του μέ ἀπόλυτο ἱεραποστολικό καί ἔνθεο ζῆλο, στήν κατά Χριστόν πνευματική ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων, ἡ δέ διδασκαλία του καί τό ἔργο του συνέβαλε τά μέγιστα στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ λαοῦ τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.Ἀγαπητά μου παιδιά,
Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους. Αὐτή ἡ χρονική στιγμή εἶναι κατάλληλη νά φέρουμε στό νοῦ μας σκέψεις καί ἀλήθειες πού ἔχουν σχέση μέ τή σωτηρία μας. Κυρίαρχο τόν θέλει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος τόν χρόνο. Τόν ἔβαλε ρυθμιστή σέ κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς του. Ὑποδουλώθηκε σ’ αὐτόν. Ἀντί νά εἶναι ὁ ἰδιος κύριος, ἔδωσε στό χρόνο κυριαρχικά δικαιώματα. Τόν ἀξιολογεῖ μονάχα σέ χρῆμα καί  ἀποδοτικότητα. Δέν τόν ἱεραρχεῖ. Τόν χάνει τήν ὥρα, πού νομίζει πῶς τόν κερδίζει. Καί εἶναι ἀληθινό χάσιμο, ὅταν αὐτός γεμίζει τά χέρια, ἐνῶ ἀφήνει ἄδεια τήν καρδιά. Ὁ χρόνος ὁπωσδήποτε θά φύγει. Τό ζήτημα εἶναι τί ἀφήνει. Ἄν μᾶς «πλουτίζῃ εἰς Θεόν», σέ ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς, σέ πρόοδο πνευματική, σέ ἀναβάσεις καρδιᾶς, εἶναι χρόνος κερδισμένος. Δέν φεύγει. Δέν χάνεται. Θησαυρίζεται καί ἀποταμιεύεται κοντά σ’ Ἐκεῖνον πού «τά ἔτη του οὐκ ἐκλείψουσι» (Ψαλμ. 101, 28).
Ναί, ὁ χρόνος φεύγει καί θά φεύγει καί κανένας δέ μπορεῖ νά τόν συγκρατήσει. Σήμερα ζοῦμε τό 2014. Αὔριο θά φύγει καί αὐτό. Ὁ χρόνος ἀμείλικτος θά φθείρει τά πρόσωπα, θά ὑποσκάψει τήν ὑγεία. Τά ἴχνη τῆς διαβάσεώς του θά εἶναι ἴχνη συνεχοῦς φθορᾶς.
Ναί, ὅλα περνοῦν, ὅλα γερνοῦν. Ἕνας μένει ἀναλλοίωτος. Μονάχα ὁ Θεός δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τόν χρόνο καί τήν φθορά. Ἄφθαρτος ὁ Θεός, ἀναλλοίωτος καί ἀμετάβλητος εἰς τόν αἰῶνα.  Ἐξουσιαστής τοῦ χρόνου. Καί ὄχι μόνο ὁ Θεός μένει ἄφθαρτος καί ἀναλλοίωτος.  Ἄφθαρτοι  καί  ἀναλλοίωτοι  μένουν καί  θά μένουν ὅσοι εἶναι στενά συνδεδεμένοι μαζί Του. «Ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένει εἰς τόν αἰῶνα» (Α΄Ἰωάν. β΄17). Αὐτός δέν γερνᾶ. Ἡ καρδιά του μένει πάντα νέα. Οἱ ρυτίδες τοῦ χρόνου δέν τήν ἀγγίζουν. Γιατί ἡ ἀγάπη ἔχει μέσα της τό στοιχεῖο τῆς αἰωνιότητας. Εἶναι αἰώνια. Ἡ φθορά δέν τήν προσβάλλει.
Ὁ χρόνος γι’ αὐτούς πού δέν πιστεύουν στό Θεό, εἶναι σκληρός, εἶναι ἕνας ἀμείλικτος ἐχθρός. Μετρᾶ τό διάστημα ἀπό τήν γέννηση ὡς τόν θάνατο, τήν πορεία ἀπό τό ἕνα σκοτάδι στό ἄλλο σκοτάδι. Γι’ αὐτούς ὅμως πού ζοῦν μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἔχουν ἀποκτήσει μέ τό Βάπτισμα τή νέα γέννηση, τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ὁ χρόνος παίρνει ἄλλο νόημα. Γίνεται ὅλος μιά ἐντατική προπαρασκευή, ὄχι γιά τόν θάνατο, ἀλλά γιά τή ζωή. Για τό πῶς θά γίνουμε δεκτικοί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού σώζει τόν ἄνθρωπο

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις.


    Στις  κατάμεστες αίθουσες των πνευματικών μας κέντρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των κατηχητικών Σχολείων και νεανικών συντροφιών της  Ιεράς  Μητροπόλεως μας, στο Βαθύ , Καρλόβασι, Μαραθόκαμπο και Κοντακέϊκα.
Παρουσία του ποιμενάρχου μας τα παιδιά μας, νέοι και νέες Δημοτικού,Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές παρουσίασαν πλούσιο ρεπερτόριο Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, καλάντων ποιημάτων και επίκαιρων θεατρικών. Ήταν μια ελπιδοφόρος παρουσία. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μίλησε επίκαιρα και κάλεσε όλους να ζήσουν Χριστούγεννα με τον Χριστό.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.Ἀγαπητά μου παιδιά,
Χριστούγεννα! («Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». «Ὁ Ἀδάμ καινουργεῖται, ἡ Εὒα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται». «Ἡ γῆ σύν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται»).
Ὁ ἂνθρωπος μετά την πτώση τῶν πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, ὑφίσταται τις μακροχρόνιες και ὀδυνηρές συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀνταρσίας ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἐκδιώκεται ἀπό τον «Κῆπο τῆς Ἐδέμ». Ὁ στενός δεσμός μέ τόν Θεό διακόπτεται. Τα δημιουργήματα, πού ἦταν στήν διάθεσή του μέ σχέσεις ἁρμονικές, τώρα διασαλεύονται. «Οἲδαμεν γάρ ὃτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει καί πονεῖ».
Ἡ ἐκ μέρους ὅμως τοῦ ἀνθρώπου ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ εἶναι συνεχής καί ἀδιάκοπη. Δέν ἐπαυσε νά ἀναζητεῖ τόν Δημιουργό του. Ἀπομακρύνεται ἀπό τό φῶς, ἀλλά σκοτισμένος καθώς εἶναι, ἀναζητεῖ αὐτό πού ἔχασε. Νοσταλγεῖ «τόν ἀπολεσθέντα Παράδεισον». Ἒπιδιώκει νά ἐναρμονίσει τίς σχέσεις του μέ τόν Θεό. Προσφέρει θυσίες ζώων γιά νά ἐξευμενίσει τόν Δημιουργό του. Θεοποιεῖ ἐπιλεκτικά ὁρισμένα κτίσματα, ἥλιο, σελήνη, ἀστέρια, ζῶα κ.λ.π., γιατί θεωρεῖ ὃτι ἐγκρύπτουν κάποια θεϊκή δύναμη. «Ζητεῖ τόν Κύριον, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειεν αὐτόν καί εὕροι» (Πραξ. ιζ΄27). Ζητεῖ τόν Κύριο, μήπως θά κατόρθωνε ψηλαφητά μέ τή σκέψη νά Τόν βρεῖ, νά Τόν ἀνακαλύψει.
Παρά τίς μακρόχρονες ὅμως φιλότιμες προσπάθειές του ἀδυνατεῖ μέ τίς φτωχές ἀνθρώπινες δυνάμεις του νά ξαναποκτήσει ὅσα ἔχασε. Ψάχνει συνεχῶς χωρίς κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα. Γιατί ὁ Θεός δέν ἀνακαλύπτεται, ἀλλά ἀποκαλύπτεται. Καί αὐτό ἔγινε ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
Πράγματι ἀπό τίς πρῶτες ἀκόμη τραγικές στιγμές τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἔχουμε πολλές ἐκδηλώσεις τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρός τό ταλαιπωρημένο πλάσμα του. Φωτεινή ἐλπίδα ἀποτελοῦσε ἡ προφητική προεξαγγελία ὅτι «ὁ ἀπόγονος τῆς γυναικός θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως» (Γεν. Γ΄15). Ἔκτοτε μέ κατάλληλες παιδαγωγίες προετοίμαζε ὁ ἁγιος Θεός τήν ἀνθρωπότητα γιά νά δεχθεῖ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς λυτρώσεως καί σωτηρίας καί τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ δεσμοῦ του μέ τόν Θεό, πού τόσο εἶχε διασαλευθεῖ. Πολλές φορές καί μέ πολλούς τρόπους κατά τόν πρό Χριστοῦ χρόνο μίλησε ὁ Θεός γιά τόν Λυτρωτή διά μέσου τῶν προφητῶν. ( Ἑβρ. α΄1).
Κάποτε «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ» (Γαλ. δ΄4) . «Ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱ, ὅν  ἔθηκε  κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν» (Εβρ. Α’ 1-2). Πῆρε τέλος ἡ Παλαιά Διαθήκη καί μᾶς μίλησε διά μέσου τοῦ Υἱοῦ του. Ἂρχίζει πλέον ἡ Νέα Διαθήκη, ἡ ἐποχή τῆς χάριτος μέ τόν Σωτήρα Χριστό, τόν Ὁποῖο κατέστησε κληρονόμο καί Κύριο ὅλων τῶν κτισμάτων.
Αὐτοαποκαλύπτεται πλέον ὁ ἰδιος ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο μέ τήν σάρκωση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιω. α΄14). «Ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄16) στήν Βηθλεέμ. Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀναδημιουργεῖ καί τήν ἀνακαινίζει. Δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος πού ἀποθεώθηκε, ἀλλά Θεός πού ἔχει γίνει ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀϊδίως ὑπῆρχε φύσει τέλειος Θεός, ἔγινε φύσει καί τέλειος ἄνθρωπος ὁ αὐτός. Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, γιατί σ’Αὐτόν κατοικεῖ ὁλόκληρη ἡ θεότητα ὄχι ἀσωμάτως, ὅπως πρό τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά μέσα στό σῶμα καί τήν ἀνθρώπινη φύση, πού μέ τήν σάρκωση προσέλαβε (Κολ. β΄9). Μέ αὐτό τόν τρόπο γίνεται προσιτός καί σέ μᾶς. Μέ τήν γνώση πλέον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τῆς «ἐν αὐτῷ ζωῆς» ἐπαναποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν υἱοθεσία πού εἶχε χάσει. «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐγένετο υἱός ἀνθρώπου, ἵνα καί ὁ ἄνθρωπος δυνηθῇ νά καταστῃ υἱός τοῦ Θεοῦ» ( ἅγιος Εἰρηναῖος).
Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός εἰσῆλθε πλέον ὡς ἄνθρωπος, ἀλλά χωρίς ἁμαρτία στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπεμβαίνει στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀλήθεια τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ρυθμίζει ἀλάθητα τή ζωή μας. Δέν εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, ὅπως νομίζουν μερικοί.
Χριστούγεννα! «Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται». Γεγονός μοναδικό! Μᾶς αὐτοαποκαλύφθηκε ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν πού αἰῶνες ἀναζητοῦσε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν ἀνακαλύψει, ζεῖ πλέον ἀνάμεσά μας. Καί καλούμαστε νά Τόν πιστεύσουμε, νά Τόν γνωρίσουμε, νά Τόν ἀγαπήσουμε, γιά νά ἀποκαλύπτεται καί φανερώνεται ὁλοένα καί περισσότερο στή ζωή μας. Εἶναι ὁ μοναδικός καί ἀληθινός Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τό βασικό νόημα τῶν Χριστουγέννων, πού πρέπει ὁπωσδήποτε νά γνωρίζουμε, γιά νά εἴμαστε στήν ἀλήθεια καί στήν οὐσία τῶν γεγονότων, εἶναι νά ἀποκτήσουμε ὀρθή γνώση ὡς πρός τό ποιός εἶναι Αὐτός πού γεννήθηκε τότε στήν Βηθλεέμ καί γιατί γεννήθηκε. Σ’ αὐτό περικλείεται τό ὅλο μυστήριο τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς  ἐξ  ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν, καί οἱ  ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὔρομεν τήν ἀλήθειαν. Καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Καλά Χριστούγεννα
Χρόνια Πολλά!
Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Χριστ νηπιάσαντι
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ (22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014).


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

          Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013
Κυριακή Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

08.00-10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία  στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σάμου

          Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013
Παραμονή Χριστουγέννων.
 

18.00μ.μ.-20.00 Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου.

  Τετάρτη  25 Δεκεμβρίου 2013
Χριστούγεννα.
 

05.30-9.00π.μ. Πανηγυρικός Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων καί θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στόν  Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος Σάμου.

  Πεμπτη  26 Δεκεμβρίου 2013
Σύναξις τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
 

07.30-10.30π.μ. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Καρλοβάσου.

  Σάββατο  28 Δεκεμβρίου 2013
 

07.30-10.30π.μ. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαραθοκάμπου. Μνήμη Ὁσίου Νήφωνος τοῦ ἐν Ἰκαρίᾳ ἀσκήσαντος τοῦ καί Κοινοβιάρχου  Κυριακή   29 Δεκεμβρίου 2013
Κυριακή Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν
 

07.30-10.30π.μ. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

        Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς.

18.00-20.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου. Θά εὐλογηθοῦν καί οἱ ἁγιοβασιλόπιττες τῶν πιστῶν.

  Τετάρτη 1 Ἰανουαρίου 2014
Πρωτοχρονιά.
 

08.00-10.30π.μ. Πανηγυρικός Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου.
10.30π.μ. Δοξολογία ἐπί τῶ νέω ἔτει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἅγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

       Κυριακή  5  Ἰανουαρίου 2014
Παραμονή τῶν Θεοφανείων

06.30-8.30π.μ. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς
08.30-9.30π.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος Σάμου.
18.00-20.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου.

  Δευτέρα  6 Ἰανουαρίου 2014
  Ἅγια Θεοφάνεια.
 

07.30-10.00 Πανηγυρικός Ὄρθρος τῶν Θεοφανείων καί θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,  στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος.
10.00-11.00π.μ. Ἀκολουθία Μεγάλου Ἁγιασμοῦ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος.
11.00π.μ. Λιτάνευσις τιμίου Σταυροῦ πρός τόν Λιμένα Σάμου.
11.30π.μ. Τελετή Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων στόν Λιμένα Σάμου.
18.30-20.00μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ στόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως Χριστοῦ Παγώνδα.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ.Οἱ Κατηχητικές Συνάξεις καί οἱ Νεανικές Συντροφιές Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά πραγματοποιήσουν ἑορταστικές χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις, ὅπου θά παρουσιάσουν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα καί τραγούδια.
Στό Καρλόβασι, ἡ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 18.30 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος  Καρλοβάσου.
Στό Βαθύ, ἡ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, στίς 19.00 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Βαθέος.
Τίς ἐκδηλώσεις θά τιμήσει μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος θά ἀπευθύνει πρός τούς παρευρισκομένους  ἐπίκαιρο λόγο.

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τήν Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Bαθέος Σάμου.
Μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου θά τελεσθῇ καί ἐφέτος ἡ ἀρχαιοπρεπής θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου  τοῦ Ἀδελφοθέου, τήν Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου
Ἡ συγκεκριμένη Θεία Λειτουργία διαμορφώθηκε στά Ἱεροσόλυμα στούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες
Ἡ διάταξη τοῦ λειτουργικοῦ Κειμένου τῆς παλαιοχριστιανικῆς αὐτῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς μαρτυρεῖ τόν Ἀποστολικό πυρήνα της, τόν τρόπο δηλαδή, μέ τόν ὁποῖον καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἱερουργοῦσαν καί παρέδωσαν.
Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρά τό ὅτι συνετέθη στά Ἰεροσόλυμα, ἐγράφη ἐξ ἀρχῆς στήν Ἑλληνική γλῶσσα. Ἔλαβε δέ τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐπειδή Ἐκεῖνος ὑπῆρξε κατά τήν παράδοσιν πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, ἀλλά καί γιά νά διακρίνεται εὐχερῶς ἀπό τίς ἄλλες δύο γνωστές θεῖες Λειτουργίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῶν ὁποίων προηγεῖται καί βάσει τῆς ὁποίας κι ἐκεῖνες ἐγράφησαν.
Καλοῦνται λοιπόν οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μας νά ἔλθουν τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 22/12/2013 στόν Ἱ.Μ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Βαθέος Σάμου γιά νά ζήσουν τήν ἐμπειρία τῆς ἱερουργίας τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν τάξη καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τῶν ἀποστολικῶν καί πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.