Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ὁ Ἑορτασμός τῆς 28ης ὈκτωβρίουΜέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ Ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στά Νησιά μᾶς Σάμο Ἰκαρία καί Φούρνους με Δοξολογίες, ἐπιμνημόσυνες δεήσεις καί παρελάσεις τῶν μαθητῶν καί τοῦ στρατοῦ μας.
Ἡ Φοιτητική Ἐκκλησιαστική δράση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Καρλόβασι στήν ἕδρα τῆς Μαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου διοργάνωσε μέ ἐπιτυχία καί παρουσίασε ἑορταστική ἐκδήλωση σέ μιά κατάμεστη αἴθουσα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μᾶς κ.κ Εὐσέβιος κλείνοντας τήν ἐόρτια αὐτή ἐκδήλωση συνεχάρη ἐγκάρδια τους νέους μας γιά τά μηνύματα Ἐθνικῆς ὑπερηφανείας καί αὐτοπεποίθησης γιά τό μέλλον πού μᾶς προσέφεραν. Κάλεσε ὅλους σέ ἑνότητα καί ὁμοψυχία, ὑποσχόμενοι νά μείνουμε και σήμερα  Ἕλληνες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 -1941.

«Νέα ἀπόδειξη ἀγάπης, στοργῆς καί προστασίας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τού Γέροντες τῆς Σάμου».Μέ κάθε ἐπισημότητα καί σέ κλίμα συγκίνησης τελέσθηκαν χθές 26η Ὀκτωβρίου 2014 τό ἀπόγευμα τά ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Ἱσογείου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβασίων «Εὐγηρίας Πρόνοια» συναπτώς μέ τόν Ἑσπερινό στό ἑορτάζον Παρεκκλήσιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μας, πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο ἔνδοξο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τόν Μυροβλύτη.
Τα ἐγκαίνια τελέσθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο, συμπαραστατούμενο ἀπό πλειάδα Κληρικῶν καί μέ τήν παρουσία τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Νησιοῦ καί  πλήθους κόσμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰσόδου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μας Γηροκομείου Καρλοβάσου στό 40ό ἔτος ἀπό τῆς λειτουργίας του εὐχαρίστησε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά τήν Χαρη καί τό ἄπειρο ἔλεός Του καθ’ ὅλα αὐτά τά ἔτη, ὡς καί ὅλους ἐκείνους, πού ἀόκνως καί πρός δόξαν Θεοῦ ἐργάσθηκαν καί συνεργάσθηκαν γιά τήν ἀπρόσκοπτη καί ἐπαινετή λειτουργία του.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνέφερε μεταξύ τῶν ἄλλων, πώς τά ἐγκαίνια αὐτῆς τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Ἰσογείου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Γηροκομείου ἀποτελοῦν τήν ἁπτή ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης, τῆς φροντίδος, τῆς στοργῆς καί τῆς προστασίας, πού προσφέρει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησίας πρός τήν ἡλικιωμένους Ἀδελφούς μας στό πρόσωπο τῶν 35 Γερόντων, πού φιλοξενοῦνται σ’ αὐτό.
Ἐξῆρε ἐπίσης τό ἐπίπεδο προσφορᾶς τῶν ἐργαζομένων, καί κυρίως τήν θυσιαστική προσπάθεια τῶν συνεργατῶν-μελῶν τοῦ Δ.Σ., κάνοντας ἰδιαίτερη μνεία στήν μακαριστή μεγάλη εὐεργέτιδα Ἤβα Ἰω. Λαρδῆ ἡ ὁποία χρηματοδότησε τήν ἀνέγερση τῆς νέας πτέρυγας καί τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ἱσογείου καί τόν πρό διετίας ἐκλιπόντα συνεργάτη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Βασίλειο Μπερτόλη, τόν πολλά μογήσαντα γιά τήν καλή λειτουργία καί τήν ἀναβάθμιση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ μας Ἱδρύματος «Εὐγηρίας Πρόνοια» πρός ἔπαινον τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Τέλος εὐχαρίστησε τίς Ἀρχές τοῦ Νησιοῦ γιά τήν παρουσία τους, ἀλλά καί τήν ἀμέριστη συμπαράστασή τους,  ὅποτε αὐτή ζητηθεῖ  καί κάλεσε τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό σέ πνευματική συστράτευση γιά τόν ἀρξάμενο νέο ἱεραποστολικό ἔτος, ἐνῶ ἀνήγειλλε μία σειρά ἑορτίων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες σύν Θεῷ θά λάβουν χώρα τό καλοκαίρι τοῦ 2015 γιά τήν συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν Ἔναρξη λειτουργίας του στίς 18 Ἀὐγούστου 1975.
Ἐπισημαίνουμε, ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Εὐγηρίας Πρόνοια» ἔλαβε ἄδεια λειτουργίας, ἐντάχθηκε στό Ἐθνικό Μητρῶο Φορέων Ἰδιωτικοῦ Τομέα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα καί στό Εἰδικό Μητρῶο Ἐθελοντικῶν μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων.


Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Πανηγυρικός Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἑρμογένους Ἐπισκόπου ΣάμουΤήν Κυριακή 5η Ὀκτωβρίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος θά ἱερουργήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Βαθέος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἑρμογένους Ἐπισκόπου Σάμου.
Ὁ ἅγιος Ἑρμογένης ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα μ. Χ. καί ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος τῆς Σάμου κατά τά μαρτυρικά χρόνια τῶν μεγάλων διωγμῶν, στή διάρκεια τῶν ὁποίων ἔδωσε τήν κορυφαία μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ θυσιάζοντας τήν ζωή του γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.
Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί μας νά τιμήσουν τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου Ἑρμογένους καί νά λάβουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία του προσκυνώντας καί τό χαριτόβρυτο τμῆμα ἀπό τήν τιμία κάρα του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως