Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Αγιασμοί ενάρξεως του Νέου Σχολικού έτους στην ΣάμοΤόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ.κ Εὐσέβιος στό Γυμνάσιο καί Λύκειο Μαραθοκάμπου, στό Γυμνάσιο Καρλοβάσου, στό 1ο καί 2ο Γυμνάσιο Σάμου καθώς καί στό ΕΝΙΑΙΟ καί ΕΠΑΛ Λύκειο Σάμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς μαθητές ὑγεία, δύναμη καί καλή πρόοδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ὅτι ἡ γνώση ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἐφόδιο στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Κάλεσε τούς μαθητές νά εἶναι ἐπιμελεῖς στά μαθήματά τους καί τούς γονεῖς νά εἶναι κοντά στά παιδιά τους. Ευχήθηκε, τέλος, καλή δύναμη στούς ἐκπαιδευτικούς. Στην σύντομη ὁμιλία τοῦ ἐπίσης ἐπεσήμανε ὅτι: «Τό ἔναυσμα δόθηκε, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Ἁγιασμό. Ὁ ἀγώνας ἀρχίζει. Στόχοι σᾶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ νοῦ μέ γνώσεις, ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ψυχικοῦ σας κόσμου. Ἡ συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας ἀπαιτεῖ καί τά δύο. Ριχτεῖτε εὐδιάθετα στόν ἀγώνα τῆς μάθησης. Ἐπεκτείνετε καί μόνοι σας τό πεδίο τῆς μόρφωσης. Τά ἐμπόδια ποῦ θά παρουσιασθούν νά τά ὑπερπηδᾶτε καί μέ αἰσιοδοξία νά πορεύεσθε μπροστά. Ἐχθρός σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα εἶναι ἡ ὀκνηρία, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀδιαφορία. Τά ἀντίδοτα, εἶναι  ἡ ἐργατικότητα, ἡ ἀναζήτηση καί ἡ ἐλπίδα. Ἐπικαλεσθεῖτε πρώτιστα τή θεϊκή φώτιση καί ἡ ἐπιτυχία εἶναι βέβαιη».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥἈγαπητά μου παιδιά,
Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ συνοψίζει ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι μία συνεχής ὑπόμνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό πλάσμα Του. Πάνω στό Σταυρό ἔχυσε τό αἷμα Του ὁ Μεγάλος Ἀπεσταλμένος, γιά νά συμφιλιώσει τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο μέ τόν Δημιουργό του. Ἀπό τότε ἔγινε τοῦτος ὁ αἱματωμένος Σταυρός τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς θεϊκῆς συγνώμης, γιά ὅσους θέλουν νά τήν περάσουν. Ὅσο μεγάλα καί ἄν εἶναι τά λάθη, τά παραπτώματα, οἱ ἁμαρτίες μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τά ξεπερνᾶ. Ὅπως τήν μεγάλη στιγμή τοῦ Πάθους  Του ὁ Χριστός συγχώρεσε τούς σταυρωτές Του, ἔτσι στό πέρασμα τῶν αἰώνων συγχωρεῖ ὅσους Τόν πληγώνουν καί Τόν σταυρώνουν μέ τά ἔργα τους, ὅσους Τόν ἀρνοῦνται, ὅσους Τόν προδίδουν, ὅσους Τόν πολεμοῦν. «Οἰκτίρμων καί ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καί πολυέλεος», λέει ὁ ψαλμός. Ἀρκεῖ νά μετανιώσει κανείς, μέ ἐξομολόγηση, γιά τό κακό πού ἔκανε καί νά ἐπαναλάβει μέ ταπείνωση τό «ἥμαρτον» τοῦ Ἀσώτου, τό «ἱλάσθητί μοι» τοῦ Τελώνη, τό «μνήσθητί μου» τοῦ Ληστῆ, γιά νά ἀνοίξει ὁ Θεός τήν πατρική ἀγκαλιά Του καί νά τόν δεχθεῖ.
Πόσο μοιάζουν ἀλήθεια οἱ ὁριζόντιες πλευρές τοῦ Σταυροῦ, πάνω στίς ὁποῖες καρφώθηκαν τά χέρια Ἐκείνου πού σκόρπισε τήν ἀγάπη, μέ ἀνοιχτούς βραχίονες, πού ἁπλώνονται σάν νά θέλουν νά ἀγκαλιάσουν ὁλόκληρο τόν κόσμο μέ τίς ἀσχήμιες του καί τίς ὀμορφιές του.
Ἀτενίζοντας τό Σταυρό, παιδί μου πληγωμένο καί ἀπελπισμένο, πάρε κουράγιο. Σκέψου πώς ὁ Θεός σ’ ἀγάπησε τόσο πολύ πού ἔχυσε τό αἷμα Του γιά σένα. Ὅποιος καί ἄν εἶσαι ὁ Θεός εἶναι κοντά σου. Περιμένει νά τοῦ ἁπλώσεις τό χέρι σου, νά τοῦ προσφέρεις τήν καρδιά σου. Ὁ Θεός βρίσκεται πιό κοντά στόν ἁμαρτωλό παρά στόν ἅγιο. Γιατί ὅσο μιά ψυχή ἀπομακρύνεται ἀπό κοντά του, τόσο πιό κοντά της βρίσκεται Ἐκεῖνος. Μή διστάσεις λοιπόν νά πάρεις τήν συγνώμη  πού σοῦ προσφέρει.
Ὅμως, ἀπό τό Σταυρό τοῦ Κυρίου δέν παίρνει ὁ πληγωμένος ἀγωνιστής τῆς ζωῆς μόνο τήν συγνώμη. Παίρνει ἀκόμα τή δύναμη πού τοῦ χρειάζεται γιά νά νικήσει τίς δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Ἰδιαίτερα γιά τή νεότητα, τώρα μάλιστα μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, ὁ σταυρός εἶναι «ὅπλον ἀκαταμάχητον» κατά τῶν πειρασμῶν, στήριγμα τῆς ἀληθινῆς πίστης ἀπό τίς ποικίλες κακοδοξίες, βοήθεια, παρηγοριά καί δύναμη μπροστά στίς μελαγχολίες, τίς ἀπογοητεύσεις, τά ἄγχη καί τίς δυσκολίες. Ὁ σταυρός καί ὁ ἁγιασμός μ’ Αὐτόν δέν εἶναι ἕνα τυπικό καθῆκον. Εἶναι ἡ φανέρωση  τῆς «σοφίας καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ» πρός δική μας βοήθεια. Ἀπό τότε πού ὁ Χριστός ἀνέβηκε τό Γολγοθᾶ Του, ἔγινε παντοτινός συντροφός μας στόν ἀνήφορο τοῦ δικοῦ μας Γολγοθᾶ. Ὁ πόνος καί ἡ ἁμαρτία δέ θά λείψουν ποτέ ἀπό τή ζωή μας. Θά εἶναι οἱ αἰώνιοι ἀντίπαλοί μας, ὅσο θά ὑπάρχουμε στή γῆ. Ὁ Χριστός δέ  μᾶς ἀποκοιμίζει μέ αὐταπάτες. Δέ μᾶς παρουσιάζει σάν ὄμορφο περίπατο τήν πορεία μας στόν κόσμο. Μᾶς τήν παρουσιάζει σάν ἀνήφορο μεγάλο, ἀτελείωτο, πού πρέπει κανείς νά βαδίσει γιά νά φτάσει στήν ἀληθινή ζωή. Δέν φοβοῦνται καί δέ πανικοβάλλονται μπροστά σέ τοῦτο τόν ἀνήφορο, ὅσοι ἀγωνίζονται κάτω ἀπό τήν παρήγορη σκιά τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Θεός ὑπέφερε τόσο γιά τήν  εὐτυχία μας. Ὁ Σταυρός σάν σύμβολο τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ θυμίζει ἀκατάπαυστα σέ ὅσους ἀγωνίζονται ἐνάντια στόν πόνο καί τήν ἁμαρτία, τήν πανηγυρική διακήρυξη τοῦ Νικητή: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψη ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰωαν. ιστ΄ 33). Καί τούς δίνει δύναμη νά παλεύουν καί νά νικοῦν.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

19 Χρόνια απο την Ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μαςὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος δεχόμενος τίς ἐγκάρδιες  εὐχές Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, γιά τήν συμπλήρωση ἤδη 19 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του στίς 10 Σεπτεμβρίου 1995, ὡς Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, εὐχαρίστησε τούς πάντες γιά τίς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς στό πρόσωπό Του καί συγκεκινημένος ἀνέφερε τά ἐξῆς:
«Ἐκ βαθέων δοξολογῶ καί εὐγνωμονῶ τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μέ ἀξίωσε νά εἰσέρχομαι στό εἰκοστό ἔτος τῆς ποιμαντικῆς Διακονίας μου, ὡς Ἐπισκόπου τοῦ εὐσεβοῦς καί εὐγενοῦς ἀκριτικοῦ Κλήρου καί Λαοῦ τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων.
Ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας κατέστησε τήν ταπεινότητά μου ἐν μέσῳ ἀξίων συνεργατῶν καί ποιμνίου θεοφιλοῦς. Ἀγωνισθήκαμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ καί ἐπ’ ὠφελείᾳ Κλήρου καί Λαοῦ, ὥστε μέ τήν συμπλήρωση σήμερον τῶν 19 ἐτῶν ἀπ’ ὅταν ἐθέσαμεν «τήν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον» (βλ. Λουκ θ, 62) νά διακρίνουμε καί νά αἰσθανόμεθα τήν χαρά μιᾶς ἀναγεννητικῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς πορείας, ἡ ὁποία χάριτι Θεοῦ ἀνεμόρφωσε τά ἀκριτικά μας Νησιά, καί ἀνέδειξε σέ αὐτά  τήν πολύτιμη γιά τήν ζωή καί τήν παράδοσή μας ἐκκλησιαστική καί λατρευτική ζωή.
Ἡ ἐπίμοχθος, ἀλλά δημιουργική αὐτή περίοδος ἐπισφραγίσθηκε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Δια τοῦτο καί ἡ ἐπέτειος αὐτή ἀποτελεῖ, ὄχι μόνο ἀφορμή δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός Ἐκεῖνον, ἀλλά καί πρόσκληση ἐντονωτέρου ἀγῶνος, γιά νά συνεχίσουμε ἕως ὅτου ἡ Ἀγαθότης τοῦ Κυρίου ἐπιτρέψει καί πάντοτε μέ τή χάρη Του, τήν ποιμαντική μας προσφορά καί τή διακονία ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν εὐσεβῶν Ἀκριτῶν μας καί πρός δόξαν Αὐτοῦ.
Εὐχαριστώντας ἅπαντας, Κληρικούς καί Λαϊκούς γιά τίς εὐχές καί τήν  ἀγάπη τους παραθέτω τόν ἑαυτόν μου στήν κρίση καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὡς καί στήν διάκριση παντός ἀγαθοῦ ἀνθρώπου. «Ὅ,τι ἐλλιπές διέπραξα ἤ κακόν εἶναι ἰδικόν μου, ὅ,τι δέ καλόν ἀνήκει εἰς τόν Θεόν», ὅπως σημειώνει ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος.
Ἐκζητῶν τίς προσευχές ὅλων, ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστῶ ἅπαντας καί διαβεβαιῶ γιά τήν στοργή καί τήν ἀγάπη μου, δεόμενος ταπεινῶς τοῦ Κυρίου, ὅπως σκέπῃ, φρουρεῖ, ἁγιάζῃ καί προστατεύῃ τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν διατηρῶν ἅπαντας ἐν ἑνότητι, εὐλογῶν δέ πάντοτε καί προάγων τό ἔργον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς.
Ὁ Θεός νά εἶναι πάντοτε μαζί σας»

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἡ νέα σχολική χρόνια ἄρχισε. Ἡ σκυτάλη εἶναι στά χεριά σας. Τό ἔναυσμα δόθηκε, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Ἁγιασμό. Ὁ ἀγώνας ἀρχίζει. Στόχοι σᾶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἐμπλουτισμός τοῦ νοῦ μέ γνώσεις, ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τοῦ ψυχικοῦ σας κόσμου. Ἡ συγκρότηση τῆς προσωπικότητάς σας ἀπαιτεῖ καί τά δύο. Ριχτεῖτε εὐδιάθετα στόν ἀγώνα τῆς μάθησης. Ἐπεκτείνετε καί μόνοι σας τό πεδίο τῆς μόρφωσης. Τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν νά τά ὑπερπηδᾶτε καί μέ αἰσιοδοξία νά πορεύεσθε μπροστά. Ἐχθρός σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα εἶναι ἡ ὀκνηρία, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀδιαφορία. Τά ἀντίδοτα, εἶναι  ἡ ἐργατικότητα, ἡ ἀναζήτηση καί ἡ ἐλπίδα. Ἐπικαλεσθεῖτε πρώτιστα τή θεϊκή φώτιση καί ἡ ἐπιτυχία εἶναι βέβαιη.
Ἀλλά καί ἡ ἐσωτερική καλλιέργεια στό γεώργιο τῆς ψυχῆς σᾶς χρειάζεται ἰδιαίτερη φροντίδα. Ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση καί διάθεση, γιά σκληρές μάχες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐλπιδοφόρες καί νικηφόρες, ἐάν διεξάγονται κάτω ἀπό τό λάβαρο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ἀήττητος καί προσφέρει νίκες στούς ἀγωνιστές. Μήν Τόν ἀγνοεῖτε. Τοποθετῆστε Τόν στό κέντρο τῆς ζωῆς σας καί τῶν δραστηριοτήτων σας. Ἀναμφίβολα  θά εἶσθε κερδισμένοι. Καί αὐτό θεωρῶ, ὅτι σᾶς ἐνδιαφέρει. Ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς συνδέει μέ Ἐκεῖνον. Προσεγγίστε τήν τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἐμπιστοσύνη. Συνεργαστεῖτε ἐπικοδομητικά, ἐθελοντικά. Τό μέλλον προδιαγράφεται εὐοίωνο. Μέ ἀκρογωνιαῖο λίθο τόν Ἰησοῦ Χριστό τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σᾶς εἶναι ἀσφαλές καί ἐπιτυχές.
Εὔχομαι μιά εὐλογημένη, καρποφόρα καί νικηφόρα σχολική χρονιά. Ὁ Δωρεοδότης Κύριος νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα σας καί νά δίνει δύναμη στούς σεβαστούς δασκάλους καί στούς προσφιλεῖς γονεῖς σας.

Μέ πατρική ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ