Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελληνίων ἐξετάσεωνἈγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Στό σημερινό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τό 16ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ἀκούσαμε, πώς οἱ Ἀπόστολοι Παύλος καί Σίλας, ἐνῶ ἀπελευθέρωσαν τήν νεαρή γυναῖκα ἀπό τό δαιμονικό πνεῦμα, πού τήν εἶχε καταλάβει, ἐντούτοις ἐκεῖνοι πού τήν ἐκμεταλλεύονταν τούς ὁδήγησαν στό δικαστήριο.
Ἐκεῖ ἀποφασίσθηκε ἀφού τούς δείρουν νά τούς κλείσουν στήν φυλακή, ὅπου τούς ἔδεσαν τά πόδια σέ ἕνα ξύλο γιά νά μήν μποροῦν νά κινηθοῦν καί νά ξεφύγουν. Κατά τό μεσονύκτιο ὅμως ὁ Παῦλος καί ὀ Σίλας ἄρχισαν νά προσεύχονται θερμά καί νά ψάλουν ὕμνους στόν Θεό, εἰς ἐπήκοον μάλιστα καί τῶν ὑπολοίπων φυλακισμένων.
Καί ξαφνικά ἐνῶ ἐκεῑνοι προσεύχονταν στόν Θεό ἔγινε μεγάλος σεισμός, ὥστε κλονίσθηκαν τά θεμέλια τῆς φυλακῆς, ἄνοιξαν οἱ πόρτες της καί ἀπελευθερώθηκαν οἱ φυλακισμένοι ἀπό τά δεσμά τους.
Ἔτσι οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος καί Σίλας ἀπελευθερώθηκαν μέ θαυμαστό τρόπο ἐξαιτίας τῆς προσευχῆς τους καί συνέχισαν τό ἀποστολικό τους ἔργο, βαπτίζοντας ἐν συνεχείᾳ καί ὅλη τήν οἰκογένεια τοῦ δεσμοφύλακα τῆς φυλακῆς, πού πίστευσε στόν Χριστό ἐξαιτίας τῆς θαυμαστῆς ἀπελευθέρωσής τους.
Αὐτή ἡ θαυμαστή ἀπελευθέρωση τῶν δύο Ἀποστόλων εἶναι ἕνα ὑπερφυσικό σημεῖο, ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο ἔρχεται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ σέ συνεργασία μέ τήν πίστη καί τήν προσευχή τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Σίλα. Ὁ Θεός ἐπιβραβεύει τήν πίστη τους καί κινεῖ τό ἔλεός Του ἐξαιτίας τῆς προσευχῆς.
Ἡ προσευχή πάντοτε φέρνει ἀγαθά ἀποτελέσματα, ὅταν βοηθεῖται ἀπό τήν πίστη τοῦ προσευχομένου.
Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν νεότητα τῆς Πατρίδος μας, ἀφιερώνουμε τήν κοινή μας προσευχή στή σημερινή θεία λειτουργία στούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, τούς νέους καί καί τίς νέες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού σέ λίγες ἡμέρες θά συμμετάσχουν στούς διαγωνισμούς τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελληνίων ἐξετάσεων.
Ἀκολούθως θά τελέσουμε λοιπόν μία σύντομη δέηση καί θά διαβάσουμε μία εἰδική εὐχή γιά τά παιδιά μας εὐχόμενοι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά στηρίξει κάθε νόμιμη, εὐγενῆ καί φιλότιμη προσπάθεια τῶν ἐξεταζομένων νέων μας καί νά τούς χαρίσει δύναμη πνευματική καί σωματική, ὥστε νά ἐπιτυγχάνουν στίς ἐξετάσεις τῆς ζωῆς τους καί νά ἀριστεύουν μέ τόν φωτισμό Του.
Μετά τῆς  ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀγάπης καί εὐχῶν


† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Προσευχή ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελληνίων ἘξετάσεωνὍπως εἶναι γνωστό στίς 28 καί 29 Μαίου ἀρχίζουν οἱ Πανελλήνιες καί οἱ Προαγωγικές Ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος καί οἱ Ἱερεῖς μας δείχνοντας ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον τους πρός τά παιδιά μας πού διαγωνίζονται καί τούς γονεῖς πού ἀγωνιοῦν, μαζί μέ τίς εὐχές τους θά ἀναπέμψουν εἰδική δέηση ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τῆς τοπικῆς μας Εκκλησίας, τήν Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας.
Παρακαλοῦμε γιά τήν συμμετοχή καί τήν συμπροσευχή σας.

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Λήξη Κατηχητικών Συνάξεων
Η λήξη, για την φε­τινή ι­ε­ρα­πο­στο­λική χρο­νιά, των Ενοριακών Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Σά­μου καί Ι­κα­ρίας, πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε το Σάββατο 17  Μαΐου 2014 στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Παναγία του Κότσικα».
Τα μέλη των Κα­τη­χη­τι­κών Συ­νά­ξεων, πού λει­τούρ­γη­σαν στίς Ε­νο­ρίες του Βα­θέος, του Καρ­λο­βά­σου, εξέδραμαν στις Κατασκηνώσεις του Κότσικα και είχαν την ευ­και­ρία νά συ­νο­μι­λή­σουν μέ τον Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη μας κ.κ. Ευ­σέ­βιο, νά α­κού­σουν τίς πα­τρι­κές του νου­θε­σίες, να ξεναγηθούν στους χώρους της κατασκήνωσης και  στους σύγχρονους χώρους αθλοπαιδειών και τέλος να περάσουν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού στο υπέροχο αυτό φυσικό περιβάλλον. Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προτρέποντας τα παιδιά να προσεύχωνται και να αντλούν δύναμη μέσα από  την επικοινωνία με το Θεό τους έδωσε σε ένα κομποσχοίνι για ευλογία  και τους κάλεσε να ανανεώσουν το ραντεβού τους στις περιόδους λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
Ο τοπικός μας Άγιος.Ο Άγιος  Γεώργιος ο Νεομάρτυς είναι ο τοπικός μας Άγιος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χώρα Σάμου. Είχε όμως τέλος μαρτυρικό στις 5 Απριλίου 1801 στην Έφεσο της Μικράς Ασίας όταν οι Τούρκοι του ζήτησαν να αρνηθεί την Ορθόδοξη πίστη του.
Αυτόν τον Άγιο γιορτάσαμε σήμερα Κυριακή της Σαμαρείτιδος 18 Μαίου 2014 στον Ιερό Ναό όπου έχει ανεγερθεί προς τιμήν του μεταξύ Χώρας και Πυθαγορείου.
Όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις έγιναν με κατάνυξη. Ο Σεβασμιώτατος με πολλούς Ιερείς χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ομίλησε κατάλληλα.
Η παρουσία του Ιερού Λειψάνου του ( η Τίμια Κάρα του Αγίου) ανεκτίμητος θησαυρός για το Νησί μας μας έδωσε την ευκαιρία και πάλι να προσφέρουμε στον τοπικό μας Άγιο τα μύρα της ευλάβειας και της πίστης μας.


Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ κ.κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.«Βασίλειον οὐκ ἔχω, τόν πνευματικόν ἀδελφόν, ὅπως εἶπε καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ πολυφίλητου Ἀδελφοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κυροῦ Βασιλείου μᾶς γέμισε ὀδύνη καί θλίψη.
Μαζί ἐκλεγήκαμε (19η Ἰουλίου 1995) καί μαζί χειροτονηθήκαμε Ἐπίσκοποι. Γιά μία περίπου εἰκοσαετία συμπορευθήκαμε μέ πλήρη ἀδελφική καί ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, μέ ἀπεριόριστη καί εἰλικρινῆ ἐμπιστοσύνη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τά ὁποῖα ἔγιναν ἰδιαιτέρως ἐμφανῆ κατά τήν τελευταία δεκαετία τῆς συνδιακονίας μας στήν ΕΚΥΟ, τήν προεδρίαν τῆς ὁποίας ἀσκοῦσε ἐπιτυχῶς ἀπό τοῦ 2011.
Ὑπῆρξε ἀκέραιος καί μέ ἦθος ἀπαράμιλλο, φιλομόναχος καί ἱεροπρεπής, ἔμπλεως ζήλου καί ἀγωνιζόμενος πάντοτε μέ ὀξύνοια ὑπέρ τῆς οἰκονομικῆς προόδου καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὁ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάς Κύριός μας νά ἀναπαύῃ τήν μακαρίαν ψυχήν του ἐν σκηναῖς Ἁγίων Του.
Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καί ἀπαλαίωτος.»
† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος