Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Ἐπί τῇ θλιβερᾷ έπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ ὁποία ἔγινε τήν 29ην Μαΐου 1453, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διοργανώνει, ὡς ἐποφειλόμενη τιμή πρός τούς πεσόντες, Ἐκδήλωση Μνήμης, τήν Δευτέρα 28ην Μαΐου ἐ.ἔ. καί ὥρα 19.30  εἰς τήν αἴθουσα τοῦ νέου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου βαθέος) κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μέ θέμα: «Πρέπει νά θυμόμαστε τήν Ἅλωση !»

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Ξεκινούν οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως.


Τό ἐνδιαφέρον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τούς νέους παραμένει ἀμείωτο καί γιά τούς μῆνες τοῦ Καλοκαιριοῦ. Γιά τό σκοπό αὐτό μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ἔχει δημιουργήσει μέ πολύ ἀγώνα τίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό ἱερό Μετόχιο τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Κότσικα.
Φέτος τό καλοκαίρι οἱ Κατασκηνώσεις μας θά λειτουργήσουν σέ τέσσερις περιόδους:
α. Ἀγόρια Γυμνασίου-Λυκείου                   30 Ἰουνίου – 8 Ἰουλίου
β. Γιά κορίτσια Δημοτικοῦ                            9 Ἰουλίου – 15 Ἰουλίου
γ. Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου                16 Ἰουλίου – 24 Ἰουλίου
δ. Ἀγόρια Δημοτικοῦ                                    25 Ἰουλίου – 31 Ἰουλίου

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Εθελοντική αιμοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κοντά στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων


Για την στήριξη των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας επισκέφθηκε τους μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου , των Λυκείων  Βαθέος, Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου στους οποίους μίλησε ελπιδοφόρα και ενισχυτικά και εν συνεχεία τους προσέφερε για ευλογία την Καινή Διαθήκη.
 Παράλληλα έστειλε ενθαρρυντική επιστολή προς όλους τους υποψηφίους της Μητροπολιτικής του Περιφερείας ενώ για χάρη τους τελέσθηκαν το Σάββατο 19/05/2012 Θείες Λειτουργίες με την συμμετοχή πολλών υποψηφίων στο Βαθύ, στο Καρλόβασι, τον Μαραθόκαμπο, τον Άγιο Κήρυκο, τον Εύδηλο, τις Ράχες και τους Φούρνους όλοι τους παρέλαβαν ως ευλογία ένα στυλό.
Την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στο τέλος της Θείας Λειτουργίας σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τελέσθηκαν δεήσεις «υπέρ υγείας, φωτισμού και επιτυχίας των μαθητών και μαθητριών των διαγωνιζομένων εις τας Πανελληνίους Εξετάσεις».

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Η ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ


Ἡ λήξη, γιά τήν φε­τινή ἱ­ε­ρα­πο­στο­λική χρο­νιά, τῶν Ἐνοριακῶν Κα­τη­χη­τι­κῶν Συ­νά­ξεων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Σά­μου καί Ἰ­κα­ρίας, πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε τό Σάββατο 5 Μαΐου  στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ.
Τά μέλη τῶν Κα­τη­χη­τι­κῶν Συ­νά­ξεων, πού λει­τούρ­γη­σαν στίς Ἐ­νο­ρίες τοῦ Βα­θέος, τοῦ Καρ­λο­βά­σου, τοῦ Πυ­θα­γο­ρείου, τοῦ Μα­ρα­θο­κάμ­που, τῶν Μυ­τι­λη­νιῶν, τῶν Κον­ται­ῒ­κων, κ.α. είχαν τήν εὐ­και­ρία νά συ­νο­μι­λή­σουν μέ τόν Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη μας κ.κ.Εὐ­σέ­βιο, νά ἀ­κού­σουν τίς πα­τρι­κές του νου­θε­σίες καί τέ­λος νά πε­ρά­σουν λί­γες ὥ­ρες εὐχάριστες, μέσα στό ἤρεμο και κατανυκτικό περιβάλλον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


γαπητό μου παιδί,
Μέ διαίτερη χαρά πικοινων μαζί σου σήμερα προσωπικά, γιά νά σο κφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια, γιατί φτασες ασια στό τέλος τν μαθητικν σου σπουδν.
Σέ βλέπω χαρούμενο γιά τήν λοκλήρωση τς πορείας σου στό Λύκειο καί συνάμα γχωμένο γιατί μπροστά σου ξετυλίγεται νέος κόσμος τν Εσαγωγικν ξετάσεων καί τς φοιτητικς  ζως καί μάλιστα σέ μιά ποχή μεγάλης πνευματικς καί οκονομικς κρίσης στήν πατρίδα μας.

Προσευχή ὑπέρ τῶν ὑποψηφίων τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων


Ὅπως εἶναι γνωστό στίς 21 Μαίου ἀρχίζουν οἱ Πανελλήνιες Ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν τῆς Γ΄Λυκείου. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος στήν κρίσιμη ὥρα τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν μας, θεωρεῖ χρέος νά δείξει τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί τό πατρικό ἐνδιαφέρον του πρός αὐτά καί τούς γονεῖς των, μέ τήν προσευχή διά εἰδικῆς Θείας Λειτουργίας «ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν μαθητῶν οἱ ὁποῖοι θά διαγωνισθοῦν στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις».

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ


Τήν Κυριακήν 13ην Μαΐου 2012 (Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος) πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου, ἒξωθεν τῆς κωμοπόλεως Χώρας, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα: