Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ.Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές  εκδηλώσεις των κατηχητικών και ενοριακών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο Βαθύ και στο Καρλόβασι. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τα εορταστικά, παραδοσιακά κάλαντα καθώς και τα θεατρικά δρώμενα από τα παιδιά των κατηχητικών που με την εκφραστικότητα που τα διακατέχει έδωσαν τα δικά τους μηνύματα  και συνθήματα για αυτές τις άγιες εορταστικές ημέρες.

Στην σύντομη παρέμβασή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τόνισε την ανάγκη ιδιαίτερα στις μέρες μας να εμπιστευθούμε την Εκκλησία και το Χριστό γιατί η διδασκαλία του ήταν και παραμένει αναλλοίωτη στους αιώνες.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.Ἀ­γα­πητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2013 γιά ἐμᾶς τούς Σαμιῶτες, Ἰκαριῶτες καί Φουρνιῶτες σημαίνει ὄχι μόνον τήν ἀνατολή ἑνός ἀκόμη νέου ἔτους, στό ὁποῖο μᾶς εἰσήγαγε ἡ χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί τήν ἀνατολή μιᾶς νέας ἑκατονταετίας.
Μέ τό παρελθόν ἔτος συμπληρώθηκαν, ὡς γνωστόν, 100 χρόνια ἀπό τήν ἱστορική ἡμέρα τῆς ἑνώσεως τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν μας τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα, ὕστερα ἀπό τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.
Ἡ σημερινή Πρωτοχρονιά λοιπόν προσδίδει στήν ἱστορική μας μνήμη ἕνα ρόλο ἰδιαίτερης σημασίας γιά τή ζωή μας, καθώς ὅποιος ἐνδιαφέρεται γιά νά ἔχει ἡ ζωή του ποιότητα, τόσο στό παρόν, ὅσο καί στό μέλλον, ὀφείλει νά κοιτάζει πρός  τό παρελθόν, νά διδάσκεται ἀπό αὐτό καί νά διαχειρίζεται ὄμορφα τήν καθημερινότητά του, ὅπως κάθε φορά τήν χαρίζει ὁ Θεός.
Οἱ ἐκδηλώσεις μέ τίς ὁποῖες τιμήθηκε ἡ ἱστορική αὐτή ἐπέτειος τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῶν Νησιῶν μας στήν Ἑλλάδα, μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία, νά μαθητεύσουμε στήν ἱστορική πορεία τῶν Νησιῶν μας καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τό ἦθος καί τήν πίστη τῶν προγόνων μας, τήν ἐμμονή τους στήν παράδοση καί τήν ὑπομονή τους στίς δυσκολίες. Ἡ ἱστορική αὐτή ἀναδίφηση στό παρελθόν μας ἀναδεικνύει τό μεγαλεῖο καί τόν ἡρωϊσμό τῶν προγόνων μας, καθώς καί τά συστατικά τῶν εὐκλεῶν ἀγώνων τους γιά τήν ἐλευθερία, τά ὁποῖα καί ἀποτελοῦν τά ἀθάνατα σύμβολα τοῦ ἀναγεννημένου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου.
Πολλά ἄλλαξαν ἔκτοτε!Ἄλλαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἄλλαξαν οἱ τόποι καί οἱ κατοικίες μας, ἄλλαξαν οἱ τρόποι καί οἱ συνήθειες τῆς ζωῆς μας, ἄλλαξαν ὀνόματα πολλές περιοχές τῶν Νησιῶν μας καί ἄλλα πολλά.
Ἔμεινε ὅμως ἀναλλοίωτη ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση τοῦ λαοῦ μας καί τοῦτο διότι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἕνας καί ὁ ἴδιος καί χθές καί σήμερα καί στούς αἰῶνες, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (βλ. Ἑβρ. ιγ΄ 8).
Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του γιά αἰῶνες τώρα καί γιά πάντα θά παραμένουν ἀναλλοίωτα. Παρά τά λάθη μας, τίς ἀδυναμίες μας, τίς ἁμαρτίες μας καί τήν ἐγωϊστική μας νοοτροπία, οὔτε ὁ Χριστός πῆρε τήν χάρη Του ἀπό τά Νησιά καί τήν Πατρίδα μας, οὔτε ἡ Ἐκκλησία σταμάτησε νά εἶναι ἡ Μητέρα καί τροφός τοῦ Γένους μας, τό Πανδοχεῖον τῆς ἁγιοπνευματικῆς Χάριτος, τό ὁποῖο φροντίζει γιά τόν ἄνθρωπο, πού πονᾶ, πού θλίβεται, πού ἀσθενεῖ, πού βρίσκεται ἐμπερίστατος ἤ δοκιμάζεται ἀπό τά πάθη του, τόν πόλεμο του διαβόλου καί τήν ἀδικία τοῦ κόσμου.
Γι’ αὐτόν τόν λόγο σήμερα, τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, πού ταὐτόχρονα εἶναι καί ἡ πρώτη ἡμέρα μιᾶς νέας ἑκατονταετηρίδος γιά τά Νησιά μας ἄς ἀτενίσουμε τήν νέα χρονική αὐτή περίοδο, πού μᾶς ἐπεδαψίλευσε ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας μέ τήν αἰσιόδοξη ματιά τῶν Πατέρων μας, στήν καρδιά τῶν ὁποίων βασίλευε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του εἶχε τήν πρώτη θέση στή ζωή τους.
Ἄς δανεισθοῦμε λοιπόν τό ἦθος τους, τήν ἐμμονή τους στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας , τήν παραμονή τους στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τό ἀνεκτίμητο δῶρο, πού ἐλάβαμε ἀπό τόν Χριστό, τήν ἐλευθερία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία, πού ἀναδεικνύεται μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καί καθίσταται καθοριστικός παράγοντας τῆς ζωῆς, ὅταν διενεργεῖται ἐν Χριστῷ, ἄς προχωρήσουμε. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, πού καταγράφεται στό ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου (κη΄20) «Ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας ὅλες τίς ἡμέρες, μέχρις ὅτου λάβῃ τέλος ὁ αἰῶνας αὐτός» ἀποτελεῖ γιά ὅλους ἐμᾶς πολύτιμο μήνυμα αἰσιοδοξίας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σκεφθῆτε τή σημερινή κατάσταση τῆς Πατρίδος μας.
Ἐπεξεργασθεῖτε τά αἴτιά της.
Πλησιάστε τόν Θεόν. Ὑποταχθῆτε στίς βουλές Του.
Κοντά στόν Θεό γινόμαστε ἄνθρωποι χαριτωμένοι μέ ἀγάπη καί σεβασμό πρός ὅλους.Κοντά στόν Θεό, διαποτισμένοι ἀπό τά θεϊκά διδάγματα μποροῦμε νά οἰκοδομήσουμε νέες συνθῆκες γιά τήν ζωή μας. Γιά τήν ζωή τῶν παιδιῶν μας. Γιά τό σήμερα καί τό αὔριο τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν μας. Γιά νά ροδίσει μιά νέα ἑκατονταετία, πού θά ζήσουμε ὅλοι χαρούμενοι καί ἑνωμένοι ἀπολαμβάνοντας τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.
Τό νέο ἔτος 2013 εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά εἶναι γιά ὅλους μας ἔτος σωτήριο, εὐφρόσυνο, ἔτος εὐθύνης, χρέους καί μαρτυρίας Χριστοῦ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Εὐχέτης πρός τόν Κύριο
γιά ὅλους σας

† Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΥ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.Η Ιερά Μητρόπολις μας κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων προσέφερε τις μηνιαίες τακτικές και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε Φοιτητές , μαθητές, άπορες οικογένειες και εμπερίστατους αδελφούς μας.
 Συνεχίστηκε η δωρεά διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης επισιτιστικής ανάγκης από το κοινωνικό παντοπωλείο  «η Αγάπη» σε 1350 οικογένειες που στερούνται  βασικά είδη διατροφής για την επιβίωσή τους και ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας.
 Παράλληλα απεστάλησαν 95 μεγάλα δέματα αγάπης σε ισάριθμες οικογένειες στην Ικαρία και 15 μεγάλα δέματα αγάπης στους Φούρνους.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ Ευσέβιος ευχαριστεί ολόψυχα τους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες και εθελοντές και όλους που ανταποκρίθηκαν και πάλι στο αίτημά μας και στήριξαν το Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας: την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» ,τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Σάμου, τους μαθητές και τις μαθήτριες Σχολείων και τους δασκάλους τους, τους εμπόρους και επαγγελματίες, Συλλόγους και κυρίως τον ευαίσθητο , φιλόχρηστο και φιλότιμο νησιωτικό λαό μας για την συγκινητική στήριξη και προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο και την Ιματιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.


Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
 Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος

Θά τιμήσει καί θά βραβεύσει  ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Σάμου πού πέτυχαν σέ Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας  καί τούς προσκαλεῖ τό Σάββατο 29 Δεκεμβρίου καί ὥρα 19.00 στήν αἴθουσα τοῦ νέου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου της Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας,  πληςίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικόλαου, σέ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.Ἀ­γα­πητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ εὐφρόσυνος ἡμέρα τῆς ἐπιφανείας τῆς Θεότητος ἔφθασε καί πάλι. Χριστούγεννα. «Ὁ Θεός φανερώθηκε μέ ἀνθρώπινη σάρκα ἐν μέσῳ ἀνθρώπων, ἔγινε ὁρατός ὡς ἄνθρωπος ἀπό τούς Ἀγγέλους, κηρύχθηκε στά ἔθνη, πιστεύθηκε στόν κόσμο ὡς ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.» (βλ. Α΄ Τιμ. γ΄16).
Ἀγαπητική ἐκδήλωση ἡ ἐξόρμηση τοῦ Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν πλανήτη μας, στή γῆ, γιά τήν ἠθική ἀνύψωση καί ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητος. Μία κίνηση μέ προωθητική δύναμη τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση καί στόχο τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Θεός ἔλαβε σάρκα. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννιέται σέ πτωχό σπήλαιο ὡς ταπεινό καί ἀσήμαντο βρέφος. Ἦλθε ὁ Κύριος στή γῆ «...ἑαυτόν ἐκένωσεν λαβών δούλου μορφήν...»  ( Φιλιπ. β,7). Ἔγινε Θεάνθρωπος  «...τό ἀταπείνωτον αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας», κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό. Ἡ κένωση αὐτή τοῦ Θεοῦ ἦταν λυτρωτική γιά τόν ἄνθρωπο, καθ’ ὅτι τοῦ ἔδωκε τή δυνατότητα τῆς ἐπίτευξης τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν», τῆς θέωσής του. Τοῦ ἄνοιξε τό δρόμο πρός τήν θέωση. Τό ἄδεισμα αὐτό τοῦ Θεοῦ τοῦ δείχνει τό δρόμο τῆς τελείωσής του. «Καί ὁ πλήρης κενοῦται, κενοῦται γάρ τῆς ἐαυτοῦ δόξης ἐπί μακρόν, ἵν’ ἐγώ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως», κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Μέ τήν ἄκρα Του ταπείνωση ὁ Κύριος ἐνεργοποίησε τήν ἀγάπη καί ἀπετέλεσε πρότυπη στάση ζωῆς.
Γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι κένωση, εἶναι αὐτοθυσία, εἶναι προσφορά τοῦ ἐαυτοῦ μας, εἶναι ἀλληλοπεριχώρηση προσώπων. Σήμερα ἐμεῖς, κατάκοποι στρατοκόποι στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμώνα, τή γήϊνη πατρίδα μας, βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ ποικιλόπτροπες ἀντιξοότητες, πού ἀπειλοῦν τήν ἐπιβίωσή μας, τήν ἀπώλεια τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητος, τήν ἀλλοτρίωση τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής μας. Ἡ ὑπόσταση μας ἀριθμοποιεῖται. Τό μέλλον μας ὡς ἔθνους, διακυβεύεται. Λαίλαπας ἀδυσώπητος μᾶς κυκλώνει.
Διάσωση, παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχει καί διαφαίνεται. Εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Μᾶς ὑπέδειξε δικλείδα σωτηρίας τήν ταπείνωση, πού ὁδηγεῖ στήν μετάνοια καί μεταφράζεται σέ ἐσωτερική ἀλλαγή, σέ μεταστροφή καί ἐπιστροφή στόν Θεό Πατέρα μας, σέ ἀναζήτηση καί συνάντηση καί κοινωνία μαζί Του. Τότε θά  ὑπάρξει ἑνότητα, ὁμοψυχία, ἀλληλεγγύη, μέ ἀντικατάσταση τοῦ «ἐγώ» σέ «ἐμεῖς», μέ ἔμπρακτη ἀγάπη πού ζωοποιεῖ, μέ ἀνιδιοτελῆ προσφορά, μακριά ἀπό τόν ἐγωκεντρικό ἑαυτό μας, που στενάζει κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ἀντιξοοτήτων, μέ ἀντικατάσταση τοῦ μίσους μέ τήν ἀγάπη, τῆς λύπης μέ τήν χαρά, τῶν δακρύων μέ τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς.
Ἄς βιώσουμε, λοιπόν, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη, ἰχνηλατοῦντες τόν «Ἐμμανουήλ» (Ματθ. 1, 23), πού σημαίνει «Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας», γιά μεταμόρφωση στή ζωή μας πρός τό θεῖο θέλημά Του, γιά ἔξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τό θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὔχομαι ὁλοκάρδια καί πατρικά νά εὐλογεῖ ὅλους σας, τά σπίτια, τίς οἰκογένειές σας, τά Νησιά μας, τήν Ἑλλάδα μας ὁλόκληρη καί ὁ ἐρχομός Του στή γῆ ἄς ἀποτελέσει καί πάλι ἀνεξίτηλο ὁρόσημο στή ζωή μας. Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Εὐχέτης πρός τόν Νηπιάσαντα Κύριο
γιά ὅλους σας
  
Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝΟἱ Κατηχητικές Συνάξεις καί οἱ Νεανικές Συντροφιές Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά πραγματοποιήσουν ἑορταστικές χριστουγεννιάτικες ἐκδηλώσεις, ὅπου θά παρουσιάσουν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα καί τραγούδια.
Στό Καρλόβασι, ἡ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 καί ὥρα 18.30 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος  Καρλοβάσου.
Στό Βαθύ, ἡ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012, στίς 19.00 μ.μ. στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Βαθέος.
Τίς ἐκδηλώσεις θά τιμήσει μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος θά ἀπευθύνει πρός τούς παρευρισκομένους  ἐπίκαιρο λόγο.