Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. κ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι ἀφιερωμένη στήν νίκη καί τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού κερδήθηκε μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Μαζί μέ τό γεγονός αὐτό, ἡ Ἐκκλησία θυμᾶται ὅλους τούς ἀγῶνες πού ἔγιναν ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας, γιά νά διαφυλαχθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση. Γι’ αὐτό προβάλει μπροστά μας μιά ὁλόκληρη φάλαγγα ἀπό ἀγωνιστάς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πάλαιψαν κι ἀγωνίσθηκαν μέχρι θανάτου μέ τήν πίστη καί γιά τήν πίστη.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀναφέρει μερικές ἅγιες καί μεγάλες μορφές τῆς Π. Διαθήκης, πού μέ τήν πίστη στόν μόνο ἀληθινό Θεό ἔκαναν μεγάλα καί ὑπέροχα κατορθώματα. Πολέμησαν καί νίκησαν ὁλόκληρα βασίλεια, ἔζησαν μέ δικαιοσύνη καί ἀρετή, πέτυχαν τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός καί τόσα ἄλλα πού ἀναφέρονται στή συνέχεια. Μέ τούς ἀγῶνες τους ὁ ἰσραηλιτικός λαός κρατήθηκε στήν πίστη τῶν πατέρων του μέσα στούς σκοτεινούς καί δύσκολους ἐκείνους χρόνους τῆς εἰδωλολατρίας.
Τό ἴδιο συνεχίστηκε καί στήν ἐποχή τῆς Κ. Διαθήκης μέ τούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπῆρχε τώρα κίνδυνος μεγαλύτερος: Ἡ αἵρεση, ἡ κακοδοξία, ἡ παραποίηση, ἡ κακοποίηση τῆς πίστεως.
Ἡ πλάνη ὅμως καί ἡ αἵρεση δέν ἐπικράτησε. Σιγά-σιγά, μέ τήν μεγάλη φωτιά τῆς πίστεως πού ἔβγαινε ἀπό τό λόγο, τά συγγράμματα τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί τίς προσευχές τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, κάηκαν οἱ σκουριές τῆς κακοδοξίας καί ἔμεινε τό καθαρό καί γνήσιο χρυσάφι τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἔτσι διαφυλάχθηκε ὁ ἱερός θησαυρός τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά πιστέψουμε καί νά διακηρύττουμε: «οἱ προφῆται ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν . . . οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν».
Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία ἤταν τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Μαζί μέ τούς ἀγῶνες γιά τήν ορθή πίστη, ζοῦσαν καί ἀκτινοβολοῦσαν μέ τό φωτεινό τους παράδειγμα τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό μεγάλο μυστικό τους ἦταν ἡ ἁγία ζωή τους, ἡ θερμουργός ἀγάπη τους. Ἐκεῖ βρισκόταν τό πνευματικό μεγαλεῖο τους. Ἡ μεγάλη ἀγάπη τους καί ἡ ἀκλόνητη πίστη τους ἔφεραν τόν θρίαμβο. Ἀποστόμωσαν ὅλους ἐκείνους πού μέ μανία πάσχισαν νά νοθεύσουν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἀγωνίζονταν μέ σθένος ἐναντίον ἐκείνων πού πολεμοῦσαν τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τούς κατατρόπωναν μέ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα. Συγχρόνως ὅμως ζοῦσαν «ἐν Χριστῷ». Ὁ Χριστός ἦταν γι’ αὐτούς τό πᾶν, ἡ ζωή τους, ὁ ἐμπνευστής καί ὁδηγός τῆς πορείας τους. Συνδεδεμένοι στενά μέ τήν ἀστείρευτη πηγή τῆς ζωῆς, τόν Χριστό, ξεχύνονταν σάν πλουσιόδωρο ποτάμι καί ἔκαναν τήν ἔρημο τῆς κοινωνίας νά ἀνθίζει μέ ζωηφόρες  πνευματικές ὀάσεις.
Οἱ ἀγῶνες τούς ἐναντίων τῶν πνευματομάχων δέν στηρίζονται μόνο στίς μελέτες καί στίς θεολογικές τους γνώσεις γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ζοῦσαν ἐν Ἁγίω Πνεύματι. Ἦταν πνευματοφόροι καί πνευματοκίνητοι κήρυκες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶχε σκηνώσει στήν ψυχή τους, γι’ αὐτό καί ἡ ζωή τους ἦταν κατάφορτη ἀπό τούς καρπούς τοῦ Πνεύματος καί προπαντός ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη. Κατέβαιναν στόν στίβο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ἀτρόμητοι γιά τήν Χριστιανική ἀλήθεια  τήν ὁποία πρῶτα εἶχαν κάνει βίωμά τους. Οἱ ἀγῶνες τους γιά τήν Ὀρθοδοξία ξεκινοῦσαν ἀπό τήν ὀρθοπραξία. Τήν κρυστάλλινη ἀλήθεια τῆς πίστεως τήν ἀκτινοβολοῦσαν μέ τό φωτεινό τους παράδειγμα.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἡ Ἱερή κληρονομία τῆς ὀρθῆς πίστεως πού εἶναι ζυμωμένη μέ τό αἷμα καί τό δάκρυ τῶν Πατέρων μας, μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀφήσουμε τήν ἀδιαφορία μας καί νά ἀγωνισθοῦμε γιά τήν λάμψη καί τήν ἀκτινοβολία τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Νά λάμψη ἡ Ὀρθοδοξία πρῶτα στά μάτια καί στίς ψυχές μας. Ἡ συνήθεια καί ἡ ἄγνοια ἔχουν δημιουργήσει ἕνα παχύ στρῶμα σκόνης, πού σκεπάζει τό καθαρό χρυσάφι τῆς πίστεως. Γι’ αὐτό πολλοί ἀπό μᾶς δέν ἐκτιμᾶμε τήν παράδοσή μας, δέν γνωρίζουμε τήν πίστη μας,  δέν ἀγαπᾶμε τήν Ἐκκλησία μας.
Πρέπει ἡ ὀρθή πίστη νά γίνει φρόνημα καί ζωή ὅλων των Ὀρθοδόξων. Κάθε Ὀρθόδοξος νά ἐκκλησιάζεται, νά ἐξομολογεῖται, νά κοινωνεῖ. Μαζί μέ τήν συνεπή ζωή μας, νά ὑπάρχει ἄριστος συνδυασμός Ὀρθοδοξίας καί Ὀρθοπραξίας.
Στούς κοσμογονικούς καιρούς πού ζοῦμε ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται καί σήμερα νά διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Τό χρέος μας ὡς Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων εἶναι μεγάλο. Τό μεγάλο μήνυμα γιά τήν Εὐρώπη εἶναι, ὅτι ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νά τήν ἀνορθώσει εἶναι ἡ ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
Ἐφαρμόζουμε τό Εὐαγγέλιο; Μιμούμεθα τά μεγάλα πρότυπά μας, τούς θεοφόρους Πατέρες μας;                         

Χρόνια πολλά!
Εὐχέτης πρός τόν Κύριο γιά ὅλους σας
+ Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣἩ πρώτη Κυ­ρι­ακή τῶν Νη­στειῶν,  ὀ­νο­μά­ζε­ται ἀπό τήν Ἐκ­κλη­σία μας «Κυ­ρι­ακή τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας», δι­ότι κατ’ αὐ­τήν τήν ἡ­μέρα ἑ­ορ­τά­ζε­ται πα­νη­γυ­ρικά ἡ λῆ­ξις τῆς Εί­κο­νο­μα­χίας καί ἡ ἐ­πα­να­φορά καί ἀ­να­στή­λω­σις τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς (843μ.Χ.), κα­θώς ἐ­πί­σης  ἑ­ορ­τά­ζον­ται καί ὅ­λοι οἱ πνευ­μα­τι­κοί  ἀ­γῶ­νες τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ὑ­πέρ τῆς δι­α­φυ­λά­ξεως τῆς σω­ζού­σης καί ἁ­γι­α­ζού­σης ἀ­λη­θείας τοῦ Εὐ­αγ­γε­λίου.
Αὐ­τήν τήν αἰ­δέ­σι­μον ἡ­μέ­ραν, ἡ το­πική μας Ἐκ­κλη­σία, τήν ἑ­ορ­τά­ζει ἐ­πι­σή­μως στόν       Ἱ­ερό Μη­τρο­πο­λι­τικό Ναό Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Καρ­λο­βά­σου, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ.Εὐ­σε­βίου καί μέ τήν πα­ρου­σία τῶν Ἀρ­χῶν τοῦ Νο­μοῦ καί τῆς πό­λεως.
Οἱ ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θίες θά τε­λε­σθοῦν σύμ­φωνα μέ τό κά­τωθι πρό­γραμμα:
Κυ­ρι­ακή 1 Μαρτίου 2015
7.00—10.15π.μ.
Ὄρ­θρος καί Ἀρ­χι­ε­ρα­τική θεία Λει­τουρ­γία, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ.Εὐ­σε­βίου, στόν Ἱ­ερό Μη­τρο­πο­λι­τικό Ναό Κοι­μή­σεως Θε­ο­τό­κου Καρ­λο­βά­σου.
10.15π.μ.
Ἔ­ναρξη λι­τά­νευ­σης τῶν Ἱ­ε­ρῶν Εἰ­κό­νων ἀνά τήν πό­λιν τοῦ Καρ­λο­βά­σου.
11.00π.μ.
Δέ­η­σις στήν Πλα­τεία Καρ­λο­βά­σου. Ἀ­νά­γνω­σις Συ­νο­δι­κοῦ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας.
11.15.π.μ.
Ἐ­πι­στροφή στόν Ἱ­ερό Ναό.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣὙπενθυμίζουμε στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας, ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τελεῖται ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, ὁ ὁποῖος ὁνομάζεται τῆς «συγγνώμης», διότι καλούμαστε στή μεταξύ καταλλαγή μας καί τήν ἀλληλοσυγχώρηση, ὥστε νά εἰσέλθουμε στόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ καρδιά καθαρότερη καί καλύτερες προϋποθέσεις.
Γιά τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Βαθέος καί Πυθαγορείου,
ὁ Ἑσπερινός  τῆς Συγγνώμης θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βαθέος καί ὥρα 18.00΄ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου.
Για τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Καρλοβάσου καί Μαραθοκάμπου,
ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἐσπερινός θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου καί ὥρα 18.00΄.