Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἐν Σάμῳ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2011
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μετά τήν κοινή ἀνακοίνωση τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ, τήν ὁποίαν καί προσυπογράφει, ἐρωτηθείς σχετικῶς μέ τίς διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ μας γιά τήν ἀπόσυρσιν τοῦ πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ἀπό τίς ἀκτοπλοϊκές γραμμές τῶν Νησιῶν μας, ἀφ’ ἑνός μέν παρέπεμψε στήν ὑπ’ ἀριθμ. 575/29-11-2011 αὐστηρή Ἐπιστολή του πρός τόν Ὑφυπουργόν Ναυτιλίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐξεδήλωσε ὁλοθύμως τήν συμπαράστασή του στίς κατά τόπους διαμαρτυρίες, διαβεβαιῶν διά τήν ἀλληλέγγυον στάσιν τῆς Μητρός Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες ἐναντίον τῆς ἐπιχειρούμενης ὑποβάθμισης τῶν ἀκτοπλοϊκῶν καί ἀεροπορικῶν μας συγκοινωνιῶν.
Σκοπός ὅλων μας, Κλήρου καί Λαοῦ, πρέπει νά εἶναι ἡ ἐπίτευξη μιᾶς σταθερῆς καί ἀξιοπρεποῦς συγκοινωνίας, μέ περισσότερα δρομολόγια καί κυρίως μέ ἀξιόπλοα μέσα, ἀντάξια τῆς ἀρχοντιᾶς τῶν Ἀκριτῶν μας.