Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἐρωτηθείς ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἀπόφαση προφυλάκισης τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ.Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους, εἶπε σχετικῶς:

«Μέ μεγάλη λύπη καί πικρία πληροφορήθηκα τήν ἀπόφαση γιά τήν προφυλάκιση τοῦ π. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ.Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί πιστεύω πῶς εἶναι ἀποτέλεσμα σκοπιμοτήτων, ἀφοῦ στοχοποιεῖται καί κατηγορεῖται μόνον ἕνας καί μάλιστα Κληρικός, μέ σκοπό ἀπό μιά μεριά νά συγκαλυφθοῦν εὐθύνες ἄλλων καί ἀπό τήν ἄλλη νά χτυπηθεῖ στό πρόσωπο τοῦ π. Ἐφραίμ, ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ὁ ἱερός Κλῆρος, ὁ Μοναχισμός καί ὁ εὐσεβῆς Λαός, κατά τίς ἡμέρες μάλιστα τῆς Μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, πού εἶναι τά Χριστούγεννα, φαινόμενο σύνηθες κατά τίς μεγάλες Ἑορτές.
Ὅμως ζῇ Κύριος ὁ Θεός. Στό διάβα τόσων αἰώνων ἡ Ἐκκλησία μας γνώρισε καί τή φυλακή καί τήν ἐξορία καί τά βασανιστήρια καί τόν θάνατο ἀκόμη, κι ὅμως μέσα ἀπό αὐτά δοξάζεται, καθώς ἔτσι συμμετέχει στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖον ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάστασή Του.»