Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.


Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας κυκλοφόρησε διαφημιστικό ἔντυπο διά τήν λειτουργία του ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου. Τό ἔντυπο εἶναι πολύχρωμο καί διαφωτιστικό σέ τρεῖς γλῶσσες (Ἑλληνικά-Ἀγγλικά-Ρωσσικά). Διανέμεται δωρεάν.Τό ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο θά λειτουργεῖ καθημερινά ἀπό 10.00 ἕως 14.00, πλήν Σαββάτου.