Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Κουρά σε ρασοφόρο μοναχό δοκίμου αδελφού της Ιεράς Μονής Μεγάλης Παναγιας.


Μέσα  σέ ἀτμόσφαιρα μεγάλης κατανύξεως καί ἱσχυρῆς συγκινήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐτέλεσε τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 22 Ἰουλίου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας τήν κουρά σέ ρασοφόρο μοναχό τοῦ δοκίμου ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς, Θεοδώρου Γουναρίδη, ὁ ὁποίος ἔλαβε τό μοναχικό ὄνομα Εὐσέβιος, σέ ἔνδειξη ἀμερίστου σεβασμοῦ καί υἱικῆς ἀγάπης πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ μέρους τοῦ Γέροντος καί τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ὑπῆρξε γιά τούς Πατέρες ἄοκνος συμπαραστάτης καί ἀρωγός στό μοναχικό τους ἀγώνα καί τά ἔργα τους, κατά τά δέκα χρόνια τῆς ἐγκαταβιώσεώς τους στήν Μεγάλη Παναγία. Τήν ἴδια μέρα κατά ἀγαθή συγκυρία ἑορτάστηκαν τά δεκαεπτά χρόνια ἀπό τήν εὐλογητή χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 22 Ἰουλίου 1995 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς, ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη  Πειραιῶς κ.κ. Καλλίνικο. Ἐπίσης τήν ἴδια ἡμέρα συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπό τήν κουρά σέ μεγαλόσχημους μοναχούς τῶν δύο πρώτων Πατέρων τῆς Μονῆς, τοῦ Ἡγουμένου π. Χρυσοστόμου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Θεοφίλου καί ἀπό τήν ἐγκατάστασή τους σέ αὐτή.

Πλῆθος Σαμιωτῶν ἀπό ὅλο τό νησί καί ἀπό πολύ νωρίς τό πρωΐ κατέκλυσαν τό ἐσωτερικό τοῦ Καθολικοῦ ἀλλά καί τόν προαύλιο χὼρο τῆς Μονῆς γιά νά συμπροσευχηθοῦν μέ τόν Ἐπίσκοπο καί τούς Πατέρες γιά τήν πνευματική προκοπή καί τήν μοναχική πορεία τοῦ π. Εὐσεβίου.
Ὁ π. Εὐσέβιος προέρχεται ἀπό μιά συνειδητοποιημένη πνευματική οἰκογένεια καί μάλιστα πολύτεκνη μέ ἑπτά παιδιά. Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καί Ἀθανασία ἐνστάλαξαν στήν καρδιά του ἀπό τήν παιδική ἠλικία τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τό σεβασμό πρός τό τίμιο καί ἁγιασμένο ράσο. Ἀφοῦ συμπλήρωσε τίς ἐγκύκλειες σπουδές του, εἰσῆλθε στό Πανεπιστήμιο καί εἶναι πτυχιούχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε τήν πατρίδα ἐκπληρώνοντας τή θητεία του στό Πολεμικό Ναυτικό. Ὁλοκληρωμένος πιά καί πλήρως συνειδητοποιημένος πῆρε τήν ἀπόφαση τῆς ὁριστικῆς καί ὁλικῆς ἀφιερώσεως στό Θεό καί τήν Ἐκκλησία μέσα ἀπό τήν ἰσάγγελη μοναχική πολιτεία. Καθοριστικό ἐπίσης ρόλο στήν πνευματική του πορεία καί στήν καλλιέργεια τῆς κλίσεώς του ἀπό τόν Θεό, εἶχε ἡ προσωπικότητα τοῦ πρώτου πνευματικοῦ τοῦ πατρός, τόν ὁποίο διατήρησε μέχρι καί τήν εἴσοδό του στό μοναστήρι, Γέροντος Θεοδώρου Μπεράτη, πρώην πνευματικοῦ προϊσταμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος».
Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας εἶναι ὁ νέος μοναχός τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀδελφός τῆς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας π. Εὐσέβιος, νά ζήσει ἐν μετανοίᾳ, προσευχῇ, ὑπακοῇ καί μέ ὅσες ἄλλες ἀρετές συνεπάγεται τό μοναχικό σχῆμα, ὥστε ἡ πορεία του πάνω στό κόσμο αὐτό, μέσα ἀπό τήν τάξη τῶν μοναχῶν νά γίνει αἰτία τοῦ προσωπικοῦ του ἁγιασμού.