Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Παραχώρηση ἔκτασης στόν Δῆμο Ἰκαρίας γιά βιολογικό καθαρισμό ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σάμου καί Ἰκαρίας.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ἀνακοινώνει, ὅτι μετά ἀπό αἴτημα τοῦ Δημάρχου Ἰκαρίας κ. Χριστοδούλου Σταυρινάδη, τήν ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 112/15.03.2012 ἔγκρισιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, καθώς καί τήν ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1405/09.04.2012 ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἀπεφασίσθη ἡ παραχώρησις εἰς τόν Δῆμον Ἰκαρίας κατά παρέκκλισιν τοῦ γενικοῦ κανόνα περί ἐκποιήσεως ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, διά δημοπρασίας λόγω ἐκπλήρωσης κοινωφελοῦς σκοποῦ ἑνός ἀγροτεμαχίου ἰδιοκτησίας Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος, ἐκτάσεως 6.843,60τμ εἰς τήν θέσιν «ΣΥΡΤΙΚΟ» Ἁγίου Κηρύκου, διά τήν κατασκευήν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἐγκαταστάσεως καί ἐπεξεργασίας λυμμάτων (βιολογικός καθαρισμός) τοῦ οἰκισμοῦ Ἁγίου Κηρύκου.
Ἤδη ἔχει ὑπογραφεῖ προσύμφωνο μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας καί τοῦ Δήμου Ἰκαρίας.