Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


08.00΄- 10.30΄: Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Βουρλιωτῶν.

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου  (Ὄρθρος Μ. Δευτέρας) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου ΚοκκαρίουΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201319.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μ.Τρίτης) εἰς τόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μυτιληνιῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Νυμφίου (Ὄρθρος Μ.Τετάρτης) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος Σάμου (Τροπάριον Κασσιανῆς).ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΜΑΪΟΥ 201317.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν Τιμίου Σταυροῦ Σάμου.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
2 ΜΑΪΟΥ 2013


08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν (Ὄρθρος Μ.Παρασκευῆς) εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου.


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΜΑΪΟΥ 2013


10.00΄π.μ - 12.00΄μ.μ.: Ἑσπερινός τοῦ Μ. Σαββάτου (Ἀκολουθία Ἀποκαθηλώσεως) καί ὁμιλία εἰς τόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου.

12.30΄μ.μ.: Ἀποκαθήλωσις εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβάσου.

17.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Νοσοκομείου Σάμου.

19.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ὄρθρος Μ.Σαββάτου) εἰς τόν  Μητροπολιτικόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

21.00΄μ.μ. :  Ἒξοδος Ἐπιταφίου

21.15΄ μ.μ. :  Συνάντηση Ἐπιταφίων Ἱερῶν Ναῶν Ἀγίου Σπυρίδωνος, Ἁγίου Θεοδώρου, Ἁγίου Χαραλάμπους καί Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τήν πλατείαν Πυθαγόρα. Δέησις καί ὁμιλία.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
4 ΜΑΪΟΥ 2013


08.00΄-10.00΄π.μ.: Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἄνω Βαθέος.

23.00΄μ.μ.: Ἀκολουθία Ἀναστάσεως καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου. (Ὣρα λήξεως Θείας Λειτουργίας 01.30'π.μ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
5 ΜΑΪΟΥ 2013


10.30΄ π.μ.: Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (Ἀγάπη) εἰς τόν  Μητροπολιτικόν      . Ν. Ἁγίου Νικολάου Σάμου.

12.00΄ μ.μ.: Συνάντησις Ἀναστάσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν Πυθαγόρα. Διανομή κόκκινων αὐγῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου.

19.00 μ.μ.: Ἑσπερινός  τοῦ Πάσχα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου ΜαυρατζαίωνΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
6 ΜΑΪΟΥ 2013


07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοκάστρου.
ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
7 ΜΑΪΟΥ 2013


07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τόν . Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου.

10.30΄π.μ. : Περιφορά Ἀναστάσεων ἀνά τήν πόλιν Καρλοβάσου. Ὁμιλία καί διανομή κόκκινων αὐγῶν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου.

18.30 μ.μ.: Ἑσπερινός  στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Παλαιοῦ Καρλοβάσου


ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
  9 ΜΑΪΟΥ 2013


19.00΄μ.μ. : Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν .Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
10 ΜΑΪΟΥ 2013
(ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)07.00΄-10.30΄π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου.


ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
11 ΜΑΪΟΥ 2013


07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαραθοκάμπου. (Μνήμη Κολλυβάδων)


ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΜΑΪΟΥ 2013
(ΤΟΥ ΘΩΜΑ)


07.00΄-10.30΄π.μ.: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων  Θεοτόκου Μεσαίου Καρλοβάσου. Δοξολογία-Ἐπιμνημόσυνη Δέηση.
(Ὗψωση σημαίας κατά τήν κήρυξη τῆς Σαμιακῆς Ἐπανάστασης 1821)