Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας γιά τό πλοῖο «Νῆσος Μύκονος».Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας σχετικῶς μέ τίς προσεγγίσεις τοῦ πλοίου «Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ» στούς λιμένες τοῦ Νομοῦ μας καί ἰδιαιτέρως στόν λιμένα Βαθέος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, εὑρισκόμενος στήν Ἀθήνα γιά συνοδικά καθήκοντα διαβεβαιώνει, ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν ἐκφράζει τήν ἀμέριστη συμπαράστασή της στήν κινητοποίηση αὐτή καί στηρίζει τό αἴτημα τῆς ἀπαραιτήτου προσεγγίσεως τοῦ πλοίου στόν λιμένα τοῦ Βαθέος.
Πρός τοῦτο ἄλλωστε ὁ Σεβασμιώτατος προσωπικῶς, καί μέ μόνο σκοπό τήν ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί τήν μετακίνησή τους μέ ἀξιόπλοα καί ἀσφαλῆ πλοία, ἀπό καί πρός τόν Πειραιᾶ, συμμετεῖχε σέ συναντήσεις μέ ἁρμοδίους φορεῖς. Κατόπιν δέ προφορικῶν αἰτήσεων καί παρακλήσεων φορέων καί ἁπλῶν κατοίκων τῶν Νησιῶν μας, ἀνέλαβε κατά καιρούς πρωτοβουλίες καί ἀπέστειλε ἐπιστολές καί διαβήματα μετά τῶν Ἀρχῶν τῶν Νησιῶν μας, τόσο στίς ἀκτοπλοϊκές ἐταιρεῖες, ὅσο καί τό Ὑπουργεῖο Ναυτιλίας τονίζοντας τήν ὑποχρέωσή τους νά μεριμνοῦν γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν καί τήν ὅσο τό δυνατόν καλλίτερη ἐξυπηρέτησή τους μέ τήν προσέγγιση τῶν πλοίων σέ ὅλους τούς λιμένες τῶν Νησιῶν μας ἀνεξαιρέτως.