Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΙΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΒΛΑΜΑΡΗΣ ΣΑΜΟΥ.Μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς γνωρίσουμε ὅτι τήν Κυριακήν 16ην Ἰουνίου 2013, (08.00΄-11.00’π.μ.) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος θά τελέσει τά ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἐκ βάθρων ἀνακαινισθείσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς Σάμου.
Ἡ παρουσία καί συμπροσευχή ὅλων θά προσδώσει ἰδιαιτέραν χαράν, καθώς μία ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἐπιθυμία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γίνεται πραγματικότητα καί ἡ ἱστορική Ἱερά Μονή Ἁγίας Ζώνης συνεχίζει μέ ἐλπιδοφόρα προοπτική τήν μοναστική πορεία καί τήν πνευματική της προσφορᾶ στό μέλλον.