Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Θυρανοίξια Ἱ.Ν.Ἁγίων Τριῶν Παίδων ἐν Καμίνῳ Ματσάγγου.Μέ τίς ἄοκνες προσπάθειες καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν μελῶν τοῦ ἐθελοντικοῦ Κλιμακίου Πυροσβεστῶν Βαθέος καί κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, ὁλοκληρώθηκαν συν Θεῷ οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου, ἐντός τοῦ χώρου τοῦ πρώην Στατοπέδου στήν περιοχή Ματσάγγου, ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί τό Σάββατο 28/9/2013 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος τέλεσε, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν, τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού ἀφιερώθηκε στούς Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ, Ἀνανία, Ἀζαρία καί Μισαήλ, κατά τήν διήγησιν τοῦ βιβλίου τοῦ Προφ. Δανιήλ.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές Πυροσβέστες γιά τήν θυσιαστική τους προσφορά, ἰδίως κατά τήν πρόσφατη πυρκαϊά στήν περιοχή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τούς συνεχάρη ἐγκαρδίως, διότι μέ προσωπικούς κόπους, θυσίες καί πολύ μεράκι στέγασαν τίς θρησκευτικές τους ἀναζητήσεις καί τήν πνευματική τους ζωή, σέ ἕνα μικρό Παρεκκλήσιο, ἀναδεικνύοντας παραλλήλως καί τήν τιμή πρός τούς Προστάτες τοῦ Πυρσοβεστικοῦ Σώματος, εὐχόμενος ὅμως ὅλοι οἱ πυροσβέστες νά εἶναι πλέον ἀχρείαστοι γιά τό πολύπαθο ἀπό τίς πυρκαϊές Νησί μας.