Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Γενική Ἱερατική Σύναξη Ἐφημερίων Σάμου, Ἰκαρίας καί Φούρνων.Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 1η Ὀκτωβρίου 2013 ἡ Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων στίς Κατασκηνωτικές ἐγκαταστάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τοῦ Κότσικα, στή Σάμο.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος θέλησε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἱεραποστολικοῦ ἔτους νά συναντήσει ἀπό κοντά σέ κοινή Σύναξη, ὅλους τούς Κληρικούς τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας. Καί τοῦτο γιατί ὅπως τόνισε ἔχει μεγάλη σημασία ὁ ἀπό κοινοῦ συμπροβληματισμός ὅλων, ἐξαιτίας καί τῶν πολλῶν καί ποικίλων δυσκολιῶν τῆς συγχρόνου ἐποχῆς.
Κατόπιν εἰσηγήσεων καί διαλόγου ὁ Σεβαμιώτατος ἔδωσε τίς δέουσες κατευθύνσεις μέ σκοπό τήν ἀρτιώτερη διεξαγωγή τόσο τοῦ διοικητικοῦ, ὅσο καί τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς κάθε Ἐνορίας καί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γενικώτερα. Ἐπέμεινε στήν πνευματική θωράκιση τῶν Ἐφημερίων, μέσα ἀπό τήν τήρηση τὼν ὅσων ἡ Ἐκκλησία μας διακελεύεται, τήν ὀρθή ἐπιτέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς ἐν γένει λατρευτικῆς ζωῆς καί κυρίως μέσα ἀπό τήν προσωπική τους ἐνασχόληση μέ τίς πνευματικές δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας, γιά τήν αἴσια ἀντιμετώπιση τῆς καθημερινότητας.
Στό τέλος τῆς Σύναξης βράβευσε γιά τήν πολυετῆ προσφορά τους δύο ἐπί πολλά ἔτη συνταξιούχους καί ἤδη ἀφυπηρετήσαντες Κληρικούς ἀπό τήν Ἰκαρία, τόν Αἰδ/το Πρωτ. Σταύρο Παριάρο καί τόν Αἰδ/το π. Μιχαήλ Γεράκη καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθισε σέ γεῦμα ἀπό κοινοῦ μέ ὅλους τούς Πατέρες εὐχόμενος πλήρη τήν παρά τοῦ Κυρίου ἐνίσχυση στήν Ἱερατική ζωή καί τό ἔργο τους, τό ὁποῖον ὅπως διαβεβαίωσε θά παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί μέσῳ τῶ ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων στίς Ἐνορίες τῶν Πόλεων καί τῶν Χωρίων τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων.