Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν Ἰκαρία (13-17 Ἰουλίου 2012)


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία ἀπό 13 ἕως καί 17 Ἰουλίου 2012.
Κατά τήν πενθήμερη παραμονή του στήν Ἰκαρία:
Συναντήθηκε μέ τόν ἀξιότιμο κ.κ. Χριστόδουλο Σταυρινάδη, Δήμαρχο Ἰκαρίας καί εἶχε συνεργασία ἐπί πολλῶν θεμάτων.
Ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του  τό ἰατρικό-καρδιολιογικό συνέδριο, τό ὁποῖο κατ’ ἔτος διοργανώνεται στόν Ἀρμενιστή τῆς Ἰκαρίας, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Ἰατροῦ κ. Χριστοδούλου Στεφανάδη
Προήδρευσε τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Ἰκαρίας «Ἡ Στέγη τῆς Παναγίας».

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 14ης  Ἰουλίου 2012 προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ὅπου προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν Ἁγίων, ἐνῶ  τήν ἑπομένην, 15ην Ἰουλίου ἐλειτούργησε εἰς τόν ἴδιον Ἱερόν Ναό. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τό 40ήμερον ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς Ὁσιωτάτης Μοναχῆς Ἰουλίττης, Γεροντίσσης τῆς Ἱ.Μ.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος ὡς καί τό κατ’ ἔτος ἐπιτελούμενο ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεωςτῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων κτιτόρων, δωρητῶν, εὐεργετῶν,  ἰατρῶν καί νοσηλευτῶν καί ἐργασθέντων εἰς τό Νοσοκομεῖον Ἰκαρίας.
Τήν Δευτέραν 16ην Ἰουλίου συνεκάλεσε εἰς τόν Ἅγιο Κήρυκο Γενική Σύναξη τῶν Ἱερέων τῆς Ἰκαρίας, ὅπου ἔδωσε συμβουλές γιά τήν περίοδον τοῦ θέρους, γιά τήν ποιμαντική διακονία τους καί παρεκάλεσε γιά πνευματικότερη πορεία καί διακονία τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν κατοίκων, ἀλλά καί τῶν πολυπληθῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Ἰκαρίας. Δέχθηκε ἐπίσης Ἐπιτροπές Ἱερῶν Ναῶν καί ἐπελήφθη τῆς ἐπιλύσεως διαφόρων θεμάτων.
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 16ης Ίουλίου στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπςελευθερώσεως τῆς Ἰκαρίας ἀπό τόν Ὀθωμανικό ζυγό καί παρουσίᾳ τοῦ κ.κ. Δημάρχου Ἰκαρίας ἐτέλεσε τίς ἐπιμνημόσυνες Δεήσεις εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην Χρυσόστομον Ἰκαρίας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Γεωργίου Σπανοῦ καί εἰς τόν Ξυλοσύρτην Ἰκαρίας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἰωάννη Μαλαχία, δύο ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 17ης  Ἰουλίου 1912.
Τήν Τρίτη 17 Ἰουλίου τό πρωϊ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μαρίνης ἐλειτούργησε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς λουτροπόλεως τῶν Θέρμων Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, πού ἔγιναν στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 100ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό.
Στή διάρκεια τῆς πολυήμερης παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτός τῶν ἄλλων εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς Ἀρχές τῆς Νήσου διά ἀπό κοινοῦ ἐνδιαφέροντα θέματα, καθώς καί μέ ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν θεμάτων τους.