Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Ἔρανος Ἀγάπης καί φιλαδελφίας 2012.


Ἐπειδή ὁ πιστός λαός μας ἀγκάλιασε μέ μεγάλη προθυμία τό «Παντοπωλεῖο Ἀγάπης», μιά πρωτοβουλία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ἔλαβε ὑπόσταση μέ τή συνεργασία τῶν Ὑπηρεσιῶν Κοινωνικῆς Πρόνοιας τῆς Π.Ε. Σάμου καί τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί προσφορά ὅλων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ἔρχεται σήμερα νά εὐχαριστήσει ὅλους, γιά μιά ἀκόμη φορά, γιά τήν προσφορά ἀγάπης πρός τούς ἐμπερίσταστους Ἀδελφούς μας, πού γιά ἐφέτος ὑπερέβησαν τίς 1000 οἰκογένειες, ἀλλά καί νά προτρέψει παράλληλα στην ἐνίσχυση τοῦ ἐράνου ἀγάπης καί φιλαδελφίας, πού θά διενεργηθεῖ ἀπό 12 ἕως καί 19 Αὐγούστου 2012 μέ σκοπό τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς εὔρυθμης λειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «ΑΓΑΠΗ», ὥστε νά μποροῦμε νά βοηθοῦμε τόν συνάνθρωπό μας, γιά μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση.
Ἡ γλυκύτατη μορφή τῆς Παναγίας μας, τῆς φιλόστοργης Μητέρας μας, πού δεσπόζει αὐτές τίς ἡμέρες στή ζωή ὅλων μας, ἀς γίνει ἐμπνευστής τῆς προσωπικῆς μας φιλανθρωπίας γιά τούς ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας καί Παιδιά της καί ας πρεσβεύει στόν Κύριο καί Θεό μας γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.