Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

«Ζήτω ἡ μετά τῆς ἐλευθέρας καί φιλτάτης Μητρός Ἑλλάδος ἕνωσις τῶν Σαμίων». «Ζήτω
ἡ μετά τῆς ἐλευθέρας καί φιλτάτης Μητρός Ἑλλάδος
ἕνωσις τῶν Σαμίων»

(Ὁ Σάμου Κωνσταντῖνος)

Ἱερά Μητρόπολις Σάμου Ἰκαρίας καί Κορσεῶν σέ συνέχεια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, πού ἔλαβαν χώρα κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστο, μέ ὁμιλίες καί πολιτιστικά δρώμενα ἀνά τίς πόλεις καί τά χωριά τῆς Σάμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα (11/11/1912-11/11/2012), ἐν εὐχαριστίᾳ πρός τόν Θεόν καί εὐγνωμοσύνῃ πρός τούς ἡρωϊκούς προγόνους μας, προέβη ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση καί ἐποπτεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν πραγματοποίηση μιᾶς ἀκόμη σειρᾶς ἐκδηλώσεων μέ σκοπό τόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος ἀπό τήν ἐνσωμάτωση τῆς Σάμου στήν Ἑλλάδα.
Τό Σάββατο 10-11-2012 τό πρωί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στό ἱερό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Καρλόβασι, ὅπου καί τάφος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου τοῦ Α΄ τοῦ Βοντζαλίδη, ὁποῖος, ὡς Μητροπολίτης Σάμου (1903-1926) ἀγωνίσθηκε μέ σθένος γιά τήν Ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα, καί τήν συνυπέγραψε με τόν Θεμιστοκλῆ Σοφούλη. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ἐπιμνημόσυνη Δέηση χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος στήν σύντομη ὁμιλία του ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τόν πατριωτισμό τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του κυροῦ Κωνσταντίνου, ἐπισημαίνοντας τήν θερμή πίστη Του στόν Χριστό καί τήν πολλή ἀγάπη του στήν Ἐκκλησία.
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 10-11-2012 στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καρλοβασίων καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε μεγάλη ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης στόν μακαριστό Μητροπολίτη Σάμου Κωνσταντίνο Βοντζαλίδη, κατά τήν ὁποίαν ὁμίλησε ὁ συντοπίτης μας κ.κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. στήν Ἕδρα τῆς Λαογραφίας μέ θέμα: «Κωνσταντῖνος ὁ Α΄ ὁ Βοντζαλίδης, ὁ Καρλοβασίτης Μητροπολίτης τῆς Ἑνώσεως». Ἀμέσως μετά τήν ὁμιλία ἡ Χορωδία τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καρλοβασίων, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἀρχιμουσικοῦ κ. Χαραλάμπους Κοτζαμάνη, παρουσίασε ἐπετειακό μουσικό πρόγραμμα. Ἡ ἐκδήλωση περατώθηκε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος διένειμε στό πολυπληθές ἀκροατήριο τό ἐνθύμιο, πού ἐκτύπωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ὡς ἀναμνηστικό τῶν ἑορταστικῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων.
Τήν Κυριακή 11-12-2012 τελέσθηκε μεγαλοπρεπής ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος Σάμου, ἐντός τοῦ ὁποίου ὑπεγράφη καί ἡ Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα τήν Κυριακή 11-11-1912 καί ἀναγνώσθηκε ἡ Ἐγκύκλιός του πρός τόν εὐσεβῆ Λαό, σχετικῶς μέ τά διδάγματα, πού ἀντλοῦμε ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος.
Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας καί παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, στή διάρκεια τῆς ὁποίας τό πανηγυρικό λόγο ἐξεφώνησε ὁ Καθηγητής κ. Γεώργιος Ἀγγελινάρας, τ.Λυκειάρχης, Διευθυντής τῆς Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἀπόγονος τῆς οἰκογενείας Σοφούλη.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς παρισταμένους, Ἄρχοντες καί Λαό, ἀπηύθυνε ἔκκληση γιά ἑνότητα καί ὁμοψυχία καί συνήγειρε ὅλους νά ψάλουν τό Ἐθνικό ὕμνο καί νά κατευθυνθοῦν ἐν πομπῇ στόν αὔλειο χώρο τοῦ Ναοῦ, γιά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς μνημεικῆς στήλης, ἡ ὁποία φέρει τήν ἐξῆς ἀναθηματική ἐπιγραφή:

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΕΠΙ ΤΗι Α΄ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ
Η ΚΑΤΑ ΣΑΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΙΕΡΟΙ
ΙΑ´ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ϙΒΙΒ´


Ἡ Μνημειακή αὐτή στήλη ἀνηγέρθη μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 100 ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα καί ὕστερα ἀπό πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, «γιά νά λειτουργεῖ ὡς φορέας συλλογικῆς μνήμης, ἐθνικῆς τε καί τοπικῆς αὐτογνωσίας, κριτικῆς ἀλλά καί αὐτοκριτικῆς, νά ἀνήκει σέ ὅλους, νά τιμᾶται ἀπό ὅλους καί νά τιμᾶ ὅλους μας.», πως ὑπογράμμισε στήν σύντομη προσλαλιά του.
Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος πλαισιούμενος ἀπό τίς ἀρχές καί πλῆθος κόσμου, ὅπως καί ὁ μακαριστός Κωνσταντῖνος ὁ Βοντζαλίδης ἐκείνη τήν Κυρική τοῦ Νοεμβρίου, στίς 11-11-1912 κατευθύνθηκε στήν πλατεία Θεμιστοκλέους Σοφούλη, ὅπου προεξῆρχε τῆς ἐπιμνημοσύνου Δεήσεως, ἐνῶ στή συνέχεια παρέστη στήν κατάθεση στεφάνων καί παρακολούθησε τήν μεγαλειώδη παρέλαση τῶν Σχολείων τῆς Σάμου καί πολλῶν στρατιωτικῶν τμημάτων μέ τή συμμετοχή καί τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων, πού ἦλθαν γιά νά τιμήσουν τήν ἑορτή τῆς ἐπετείου τῶν 100 ἐτῶν τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα.
Τό βράδυ τῆς Κυριακῆς 11-11-2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, τῇ συνοδείᾳ τῶν Ἱερέων τῆς πόλεως Σάμου μετέβη στήν Αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Μεγάρου Σάμου, ὅπου παρακολούθησε τήν ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, πού διωργάνωσε καί πραγματοποίησε ὁ Δῆμος Σάμου, στό τέλος τῆς ὁποίας διενεμήθη μαζί μέ τό ἐνθύμιο τοῦ Δήμου καί τό ἐνθύμιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας.
Ἀξίζει τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου σέ συνεργασία μέ τά ΕΛ.ΤΑ. προέβη στήν ἔκδοση ἐπετειακῶν λευκωμάτων μέ γραμματόσημα, ἱστορικά κείμενα καί φωτογραφίες τῆς ἐποχῆς, τά ὁποῖα ὅπως ἐπιγράφεται  ἐξεδόθησαν:
 ΕΠΙ ΤΗι Α΄ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ
ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
 ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἱστορική ἐπέτειο τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα θά συνεχισθοῦν τήν Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θά ἱερουργήσει στόν Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γ΄Σώματος Στρατοῦ, ὅπου θά τελέσει καί τήν Δοξολογία, ἐνῶ ἀκολούθως θά γίνει κατάθεση στεφάνων καί θά ἀκολουθήσει ἑόρτια ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου Σαμίων Θεσσαλονίκης «Ὁ Πυθαγόρας». Οἱ ἑόρτιες ἐπετειακές ἐκδηλώσεις θά κορυφωθοῦν τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 στήν Ἀθήνα μέ τήν μεγάλη ἐκδήλωση, πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν γιά τούς Σαμίους καί τούς φίλους τῆς Σάμου, πού διαμένουν στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς, στό Ξενοδοχεῖον τῶν Ἀθηνῶν «ROYAL OLYMPIC» ἔναντι τῶν στύλων τοῦ Ὀλυμπίου Διός καί ὥρα 19.00΄μέ ἐπετειακή ὁμιλία ἀπό τόν Σάμιο Καθηγητή τοῦ Δ.Π.Θ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη, προβολή ἱστορικῆς ταινίας καί ἄλλα πολιτιστικά δρώμενα.
Εἰρήσθω ἐν τέλει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος κατά τήν ὀλιγοήμερη παραμονή του γιά ὑπηρεσιακά θέματα στίς Η.Π.Α. παρέστη καί στήν ἑόρτια εκδήλωση, τήν ὁποίαν κατά προτροπήν του διωργάνωσε καί ἡ Πανσαμιακή Ἀδελφότητα Νέας Ὑόρκης «Πυθαγόρας» στό Σπίτι τοῦ Πυθαγόρα στήν Ἀστόρια, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς Α΄ Ἑκατονταετηρίδος ἀπό τήν ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα, ὅπου παρευρέθησαν καί ἐκπρόσωποι τῆς Πανικαριακῆς Ἀδελφότητος Νέας Ὑόρκης.