Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΙΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΒΛΑΜΑΡΗΣ ΣΑΜΟΥ.
Μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σέ κλίμα βαθείας κατανύξεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος, ἐτέλεσε τήν Κυριακήν 16ην Ἰουνίου 2013, Κυριακήν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τόν ἐγκαινισμό τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τοῦ Καθολικοῦ τῆς ἐκ βάθρων ἀνακαινισθείσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς Σάμου, ἡ ὁποία ἐκτίσθη το 1695, κατά τήν τάξιν τῶν ἐγκαινίων ἐπί σαλευθείσῃ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ.
Πρό τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἔκανε μία σύντομη ἱστορική ἀναδρομή στήν πορεία τοῦ ὅλου ἔργου ἀνακαινισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀπό τήν ἔναρξη τῆς προσπάθειας τό 1997 ἕως καί σήμερα, εὐχαριστώντας μάλιστα ὀνομαστικῶς ὅσους συνέβαλαν τά μέγιστα πρός τήν ἐπίτευξή του.

Ἀνηγόρευσε δέ τόν Παν/τον Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρον Πέτρου σέ Προηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, χειροθέτησε τόν ἱερομόναχον π. Νικηφόρον Γερογλῆν σέ Σύγκελλο καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου στόν θεολόγον Ἱερομόναχον π. Ἀμφιλόχιον Φλεβάρην, πρός τόν ὁποῖον ἀπηύθυνε πατρικές παραινέσεις καί νουθεσίες, ἐφόσον θά ἐγκαταβιοῖ πλέον στήν Ἱερά Μονή, ἀναλαμβάνοντας τήν διοίκησιν καί τήν φροντίδα της.
Προέτρεψε δέ τούς πιστούς μέ θέρμη καρδιᾶς νά ἀντλοῦν χάρη ἀπό τήν Θεομητορική μάνδρα τῆς Ἁγίας Ζώνης στηρίζοντας μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή τους τήν συνέχιση τῆς ἱστορικῆς της πορείας καί τούς διένειμε ὡς ἐνθύμιο τῶν ἐγκαινίων, ἕνα φυλλάδιο πού ἑρμηνεύει ὅλα ὅσα τελέσθηκαν, ὡς καί τήν εἰκόνα τῆς ἁγίας Ζώνης καί κηρομαστίχη πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμό τους.