Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς για το Παντοπωλείο Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει γιά μία ἀκόμη φορά τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῶν Ἐνοριῶν μας, διότι μέ αἴσθημα εὐθύνης καί ὑποδειγματικό φιλότιμο ἀνταπεκρίθησαν στό κάλεσμά της γιά τήν στήριξη τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου «ΑΓΑΠΗ», μέσῳ τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς, πού πραγματοποιήθηκε κατά τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
Κατόπιν τῆς γενομένης κληρώσεως παρακαλοῦνται οἱ κάτοιχοι τῶν λαχνῶν ὑπ’ ἀριθμόν 1451, 2399, 3682 καί 5238, νά παραλάβουν ἀπό ἕνα ἐρίφιο ἀπό τήν ἀγορά κρεάτων τοῦ κ. ΚΝΙΤΗ στό Βαθύ, ὁ ὁποῖος καί τά προσέφερε.
 Μέ τήν εὐκαρία αὐτή ἐπιθυμοῦμε νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «ΑΓΑΠΗ» στηρίζει γιά Τρίτη συνεχόμενη χρονιά τούς ἐμπερίστατους καί ἐνδεεῖς Ἀδελφούς μας, χάριν ἀφ’ ἑνός μέν στήν προσφορά τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, ἀφ’ ἑτέρου δέ στήν ἄοκνη καί ἐπαινετή συμπαράσταση τῶν Ἐθελοντῶν καί Ἐθελοντριῶν μας.