Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Πανηγυρικός Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἑρμογένους Ἐπισκόπου ΣάμουΤήν Κυριακή 5η Ὀκτωβρίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος θά ἱερουργήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Βαθέος μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἑρμογένους Ἐπισκόπου Σάμου.
Ὁ ἅγιος Ἑρμογένης ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα μ. Χ. καί ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος τῆς Σάμου κατά τά μαρτυρικά χρόνια τῶν μεγάλων διωγμῶν, στή διάρκεια τῶν ὁποίων ἔδωσε τήν κορυφαία μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ θυσιάζοντας τήν ζωή του γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.
Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί μας νά τιμήσουν τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου Ἑρμογένους καί νά λάβουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία του προσκυνώντας καί τό χαριτόβρυτο τμῆμα ἀπό τήν τιμία κάρα του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως