Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η Μ Ε Ρ Ι ΔΑ «Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ (1834-1912)» ΣΤΟ ΒΑΘΥΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΗ Μ Ε Ρ Ι ΔΑ

«Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΖΩΗ  ΣΤΗΝ  ΗΓΕΜΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΣΑΜΟΥ (1834-1912)»


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18:00 – 18:15 – Χαιρετισμοί και έναρξη των εργασιών της Ημερίδας

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γ. Κ. ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΣ

18:15 – 18:30 ΧΡ. ΛΑΝΔΡΟΣ
                       Επίσημες θρησκευτικές τελετές της σαμιακής πολιτείας κατά την ηγεμονική περίοδο (1834-1912)

18:30 – 18:45 ΕΛΠ. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
                       Θρησκευτικές εκδόσεις στη Σάμο κατά την περίοδο της Ηγεμονίας

18:45 – 19:00 Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
                        Οι εκκλησιαστικές αδελφότητες στην ηγεμονική Σάμο

19:00 – 19:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αρχιμανδρίτης ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

19:15 – 19:30 Γ. ΧΡ. ΤΣΙΓΑΡΑΣ
                        Εκκλησιαστική ζωγραφική στη Σάμο κατά την ηγεμονική περίοδο

19:30 – 19:45 ΧΡ. ΤΕΦΟΥ
                        Εκκλησιαστική αργυροχρυσοχοϊα στην Ηγεμονία της Σάμου : Η περίπτωση του εργαστηρίου του Μιχ. Δ. Σταυρινού
         
19:45 – 20:00 ΔΕΣΠ. ΚΑΛΒΙΝΟΥ
                       Εκκλησιαστική μαρμαρογλυπτική και λιθογλυπτική στην
                        ηγεμονική περίοδο

20:00 -  20: 15 Ερωτήσεις - Συζήτηση

20:15 Κλείσιμο των εργασιών της Ημερίδας και συμπεράσματα από τον
          Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. ΕΥΣΕΒΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014