Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στους Φούρνους Κορσεών.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων μετέβη στούς Φούρνους τό Σάββατον 2αν  καί τήν Κυριακήν 3ην Μαρτίου 2013.
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ἐπέβλεψε τίς ἐργασίες στό νεοανεγειρόμενο Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγίου Νικολάου Φούρνων καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι σύντομα θά εἶναι ἔτοιμο γιά νά φιλοξενήσει τίς πολλές πνευματικές καί φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στούς ἀκριτικούς Φούρνους μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Αἰδ/του Πρεσβ. Ἰωάννου Παναγιώτου.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἐλειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φούρνων καί ὠμίλησε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἐπί τοῦ χωρίου «εἰς ἑαυτόν ἐλθών» τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, προτρέποντας τούς πιστούς σέ πνευματική ἐγρήγορση, αὐτοκριτική καί μετάνοια, ὡς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν σωτηρία.
Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς, ὅπου τοῦ ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἐφημερεύοντος π. Ἐμμανουήλ Σπανοῦ καί τῶν ἐκεῖ ἐκκλησιασθέντων Ἀκριτῶν.
Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε τό Στρατιωτικό Φυλάκιο τοῦ 4ου ΛΕΘ Φούρνων, ὅπου συνωμίλησε μέ τόν Διοικητή καί τούς ὑπηρετοῦντες στρατιῶτες, συνέστησε σ’ αὐτούς ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τήν πατρίδα καί εὐχήθηκε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή καί τό ἔργο τους τόσο στή διάρκεια τῆς θητείας τους, ὅσο καί μετά τήν ἀποστράτευσή τους.  
Τό ἀπόγευμα στίς 18.00΄ στά πλαίσια τῆς Σύναξης Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος  σχετικῶς μέ τήν προετοιμασία τῶν πιστῶν γιά τήν ἐπί θύραις Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀναλύοντας τούς τρόπους γιά τήν ἐμπειρική βίωση τῆς κατανυκτικῆς περιόδου, κυρίως μέσα ἀπό τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, με σκοπό τόν αὐθεντικό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα.
Στή διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως Του στούς Φούρνους ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Εὐσέβιος συναντήθηκε μέ τόν Δήμαρχο Φούρνων κ. Ἰωάννη Μαρούση καί συνεργάσθηκε μαζί του γιά θέματα ἀφορῶντα στήν ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἀκρίτες τῶν Φούρνων, ὡς καί μέ πολλούς κατοίκους τῶν Νησιῶν, ἐνῶ ὑποσχέθηκε τόσο στήν Διευθύντρια τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Φούρνων κα Μαριάνθη Κάρλα, ὅσο καί σέ γονεῖς, ὅτι θά συνεργήσει στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πολλῶν προβλημάτων, πού ἀντιμετωπίζουν τά σχολεῖα τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στούς ἀκριτικούς Φούρνους Κορσεῶν.