Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Η « Αγάπη».Το « Αντίλαμπρο», όπως την ονομάζουν στη Σάμο. Δεν είναι μια απλή τελετή που γίνεται για να δώσει τη χαρά της Αναστάσεως στον παιδικό κόσμο. Προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των Χριστιανών. Οι μικροί με τους μεγάλους σε όλα τα χωριά ενώνουν τις καρδιές και ψάλλουν θριαμβευτικά τον νικητήριο παιάνα « Χριστός Ανέστη εκ νεκρών ….».
Στη Σάμο έχει καθιερωθεί η συνάντηση  όλων των Ενοριών με τις Σημαίες και τας άλλα σύμβολα της νίκης στην κεντρική πλατεία. Είναι μια υπέροχη συνάντηση αγάπης όλων των Χριστιανών, οι οποίοι καλούνται να αφήσουν τα πάθη και τα μίση,(«συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει») και έτσι ενωμένοι ψυχικά να διακηρύξουν, ότι η αγάπη του Χριστού είναι η πιο όμορφη αρετή, η πιο μεγάλη χαρά του ανθρώπου.

 Στο Καρλόβασι έχουμε επι πλέον και τη «Νέα Τρίτη». Κόκκινες σημαίες με λευκούς σταυρούς κυριαρχούν στους Ναούς και σε όλη την πόλη και δίνουν τον τόνο της χαράς και της Νίκης  τους Χριστού. Η Αρχιερατική Λειτουργία ετελείωσε και η Εκκλησιαστική πομπή περνάει από τις διάφορες Ενορίες και όλοι οι Χριστιανοί συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία. Γίνεται η δέησις και η δοξολογία προς τον Αναστάντα Ιησού. Και διατρανώνεται έτσι η πίστις όλων ότι ο Χριστός «ηγέρθη όντως». Πόσο σφιχτά δεμένοι είναι οι Χριστιανοί με την Εκκλησία!