Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ!Ἐν ἀπείρῳ δοξολογία πρός τόν ἅγιον Τριαδικόν Θεόν καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ βαθείᾳ πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Προστάτιν καί Ἔφορον τῆς Ἱ.Μ.Ζωοδόχου Πηγῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει διά μία εἰσέτι φοράν καί διά τοῦ παρόντος ὅλους ὅσους μέ αὐτοθυσία καί ζῆλο συμμετεῖχαν στίς προσπάθειες κατάσβεσης τῆς πυρκαϊᾶς, πού ἐκδηλώθηκε στόν χῶρο τοῦ Ἀκρωτηρίου ὄπισθεν τῆς Ἱ.Μ.Ζωοδόχου Πηγῆς τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς 21ης Ἰουλίου 2013, οἱ ὁποῖοι μέ κάθε τρόπο συμπαραστάθηκαν στόν νικηφόρο ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ πυρίνου μετώπου.
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλονται στίς ἐπίγειες καί ἐναέριες δυνάμεις τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Σάμου καί στούς Ἐθελοντές Σάμου, πού κατέφθασαν ἄμεσα ἀπό ὅλα τά Ἐθελοντικά Κλιμάκια τοῦ Νησιοῦ, στήν Ὁμάδα Διάσωσης Σάμου, στά ἐπίλεκτα στελέχη τῆς ΕΜΑΚ, πού ἦρθαν ἀπό τήν Ἀθήνα μέ τόν ὑπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος , ὅπως καί τίς πολιτικές Ἀρχές, πού παρέστησαν διά τοῦ κ. Ἀντιπεριφερειάρχου, τῆς κας Βουλευτοῦ καί τοῦ Δημάρχου Σάμου, τόν Στρατό, τήν Ἀστυνομία καί ὅλους τούς ἁπλούς ἐθελοντές, πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή βρέθηκαν στό μέτωπο τῆς πυρκαϊᾶς καί μέ ἀνδρεία μέχρι τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες σήμερα συντάχθηκαν στό πλευρό τῶν δυνάμεων πυρόσβεσης.
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας, ἀμέσως μόλις τελέσθηκε ἡ Παράκληση στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ὅλοι, ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Μοναχές καί πολλοί ἐκ τῶν πυροσβεστῶν καί ἐθελοντῶν ἕνωσαν τίς Προσευχές τους, τότε κατέπαυσε ἡ δύναμη τοῦ ἀνέμου, ὥστε σέ συνδυασμό μέ τήν ἄριστη ὀργάνωση καί τήν εὐγενῆ ἄμιλλα καί συνεργασία ὅλων νά ἐπιτευχθεῖ ἡ κατάσβεση τῆς πυρκαϊᾶς.
Εἴθε ὁ Θεός μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας νά χαρίζει σέ ὅλους τήν χάρη καί τήν εὐλογία Του πολλαπλάσια τῆς προσφορᾶς τους καί νά μήν ἐπιτρέψει ζήσουμε ξανά τήν ἀγωνία τῆς πυρκαϊᾶς στήν Σάμο καί στά ἄλλα Νησιά μας.